Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Nová univerzitní nemocnice Bratislava

Co vás zajímá

Nová univerzitní nemocnice v Bratislavě s předpokládanou plochou 94,000 m2 a 945 lůžky by měla poskytovat všechny druhy zdravotní péče. Areál nemocnice o 9ha bude umístěn v severozápadní lokalitě Karlova Ves.

Zadavatel zvažuje realizaci nemocnice prostřednictvím 30-leté koncesní smlouvy, kdy koncesionář by byl odpovědný za návrh, výstavbu, financování, provoz a správu. Dle současné vize Zadavatele by koncesionář byl odpovědný i za poskytování zdravotní péče. Zadavatel nepředpokládá garantovat příjmy koncesionáře, ty budou pocházet od zdravotních pojišťoven, pacientů a třetích stran.

Parametry

CAPEX

EUR 220 m (cca 6 miliard Kč)

Typ stavby
Nová stavba
Územní rozhodnutí
 
Stavební povolení
 
Parametry smlouvy

Dlouhodobá koncese na fázi výstavby plus 30 let provozu.

Termín realizace
Předpokládaný počátek výstavby 2015/16