Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Domov pro seniory, Praha 13

Projekt ke stažení
Co vás zajímá

Provozování a údržba (facility management) domova pro seniory a domova se zvláštním režimem s kapacitou 110 lůžek. Koncesionář zajišťuje pouze dlouhodobý provoz zařízení včetně jeho údržby.

Koncesionář platí zadavateli pachtovné za možnost využití objektu a provoz zařízení je na komerčním principu. Zadavatel má právo do zařízení umístit libovolný počet klientů, za které doplácí rozdíl vysoutěžené ceny za lůžko a skutečných výnosů na klienta. Veškeré příjmy koncesionáře z provozu zařízení mu zůstávají.

Koncese je uzavřena až na 15 let, přičemž po 10 letech mají obě strany právo smlouvu bez kompenzací ukončit. Zařízení prozatím není zařazeno do komunitního plánu Hlavního města Prahy a nezískává tak žádné provozní dotace.

Více informací naleznete v popisu projektu ZDE