Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Domov pro seniory, Humpolec

Projekt ke stažení
Co vás zajímá

Návrh, výstavba, financování, provoz a údržba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem s kapacitou 203 lůžek. Stávající zařízení v Humpolci zřizované krajem sídlí ve dvou nevyhovujících objektech. Koncesionář naprojektuje a vybuduje nový objekt na pozemku jedné ze stávajících lokalit a převezme provoz a klienty z obou původních objektů. Původní objekt v lokalitě bude zdemolován a lokalita revitalizována.

  • Koncesionář bude provozovat zařízení po dobu 25 let od data plánovaného otevření na vlastní účet. Bude získávat předem vysoutěžené služebné (formou poplatku za dostupnost) a nárokové platby od klientů (poplatek za stravu a ubytování, příspěvky na péči). Zadavateli hradí pachtovné za použití objektu a pozemků.
  • Pozemky i zařízení je po celou dobu koncese ve vlastnictví zadavatele, jemuž bude po konci koncese předáno.
  • Zařízení je zařazeno do komunitního plánu Kraje Vysočina a bude získávat provozní dotace, jejich výše bude proporčně snižovat služebné, které platí zadavatel koncesionáři.

Více informací naleznete v popisu projektu ZDE.