Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Depo MHD Plzeň

Projekt ke stažení
Co vás zajímá

PPP projekt výstavby opravárenského a odstavného závodu a poskytování full service pro Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Realizace záměru PMDP a.s. opustit nevyhovující prostory pro odstav a opravy vozidel MHD a přesun kompetence výstavbě nového areálu a poskytování FS na soukromý subjekt.

Cíle projektu:

  • pořízení (vybudování) nového areálu dopravní základny pro trolejbusy a autobusy
  • zajištění služeb odstavců, údržby a oprav vozového parku

Dodavatel: 

  • garantuje disponibilitu vozového parku 
  • zajistil pozemky, územní rozhodnutí i stavební povolení pro novou dopravní základnu
  • po dobu trvání smlouvy vlastní pozemky, novou dopravní základnu včetně zařízení, na konci projektu tato aktiva převedena na zadavatele 
 

Více informací naleznete v popisu projektu ZDE.