Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Jsme ARI
kultivujeme prostředí
české infrastruktury

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank soukromého sektoru pro oblast veřejné infrastruktury ČR sjednocující zájmy a názory významných subjektů a dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství.

Poslání

Poslání

ARI formou odborných diskuzí, návrhů a doporučení proaktivně prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj veřejné infrastruktury ČR a kvalitativní růst dodavatelského sektoru posilováním know-how a společenské odpovědnosti. ARI také propaguje alternativní metody zadávání a financování, které umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj veřejné infrastruktury ČR.

Dlouhodobé cíle

 1. Zásadní zvýšení efektivity při obnově a rozvoji veřejné nfrastruktury v ČR.
 2. Prosazení alternativních metod zadávání a financování veřejné infrastruktury.
 3. Podpora smysluplných projektů realizovaných podle dobré mezinárodní praxe.

Cíle pro rok 2023

 • Podpora rozvoje vysokorychlostních tratí v ČR a připravenost dodavatelského sektoru.
 • Propagace využití PPP modelu pro realizaci a financování infrastrukturních projektů.
 • Správné zavedení BIM do přípravy a realizace infrastrukturních projektů, prosazení koncepce a metodik vycházejících z dobré zahraniční praxe.
 • Příležitosti vyplývající z evropských strategií Zelené dohody pro Evropu, Evropy vhodné pro digitální věk a Plánu obnovy pro Evropu.
 • Aplikace konceptů Smart Infrastructure v rámci národních koncepcí Digitální Česko a Chytrá města.
 • Širší uplatnění metody BEST VALUE při zadávání VZ zaměřené na hodnocení kvality podle ZZVZ.
 • Zavedení efektivního investičního prostředí pro veřejné investice a využití inovativních finančních nástrojů EU.
Naše hodnoty

Naše hodnoty

 • Sjednocujeme názory a zájmy našich členů.
 • Prosazujeme dobrou mezinárodní praxi.
 • Navrhujeme inovativní řešení.
 • Jsme transparentní a otevřeni názorům.
Členové

Členové

Členskou základnu ARI tvoří více jak 50 společností a institucí, které se navzájem podporují a společně se podílejí na formulaci změn v oblasti veřejné infrastruktury. Jedinečná znalostní báze členů, spojující know-how od projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, až po financování a poradenství, umožňuje ARI prezentovat objektivní a nestranné názory na systémové a koncepční změny.

Vedení ARI

Řídící výbor

Josef Hlavička

Josef Hlavička

Havel & Partners

Předseda řídícího výboru

Jan Troják

Jan Troják

ČSOB

Člen řídícího výboru

Jan Loško

Jan Loško

Mott MacDonald

Člen řídícího výboru

Hana Nevřalová

Hana Nevřalová

Metrostav

Členka řídícího výboru

Pavel Havlíček

Pavel Havlíček

Sudop Group

Člen řídícího výboru

Martin Bašár

Martin Bašár

Strabag

Člen řídícího výboru

Roman Lenner

Roman Lenner

Valbek EU

Člen řídícího výboru

ARI spolupracuje s

Evropská hospodářská komise OSN (UNECE)

ARI je členem týmu specialistů na PPP při UNECE (Evropské hospodářské komisi OSN) a je kontaktním místem pro spolupráci s UNECE pro oblast Public-Private-Partnerships (PPP).

Cílem UNECE je prosadit jednotné standardy zadávání a strukturování projektů PPP a tím podpořit širší využití tohoto konceptu v Evropě a celém světě. UNECE spolu s EIB, EBRD, IFC vnímají PPP jako efektivnější způsob zajištění veřejné infrastruktury a veřejných služeb potřebných pro celosvětový růst.

Správné využití zkušeností, kapacit a kapitálu soukromého sektoru je podporováno jako efektivní model pro realizaci komplexních projektů, kdy je vyžadována paušální cena, dodržení termínů a zajištění dlouhodobé kvality a standardu služeb.

Přihlašte se k odběru novinek