Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Jsme ARI
kultivujeme prostředí
české infrastruktury

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank soukromého sektoru pro oblast veřejné infrastruktury ČR sjednocující zájmy a názory významných subjektů a dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství.

Poslání

Poslání

ARI formou odborných diskuzí, návrhů a doporučení proaktivně prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj veřejné infrastruktury ČR a kvalitativní růst dodavatelského sektoru posilováním know-how a společenské odpovědnosti. ARI také propaguje alternativní metody zadávání a financování, které umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj veřejné infrastruktury ČR.

Dlouhodobé cíle

 1. Zásadní zvýšení efektivity při obnově a rozvoji veřejné nfrastruktury v ČR.
 2. Prosazení alternativních metod zadávání a financování veřejné infrastruktury.
 3. Podpora smysluplných projektů realizovaných podle dobré mezinárodní praxe.

Cíle pro rok 2020

 • Vznik metodik zadávání zaměřené na hodnocení kvality na projekt-inženýrskou činnost k novému ZZVZ.
 • Návrh koncepční změny povolovacích procesů novelou 416/2009 o urychlení výstavby infrastruktury
 • Fázové zavedení BIM do přípravy a realizace dopravní infrastruktury v ČR, kdy ARI podpoří názorové a zájmové sjednocení při vzniku metodických dokumentů a zajistí přenos zahraniční dobré praxe.
 • Podpora přípravy koncepce vysokorychlostních tratí v ČR.
 • Propagace využití PPP modelu pro financování infrastrukturních projektů rezortu dopravy a také v oblasti sociální péče na úrovni krajů, měst a obcí.
 • Vznik národního infrastrukturního plánu ČR a využití finančních nástrojů EU.
Naše hodnoty

Naše hodnoty

 • Sjednocujeme názory a zájmy našich členů.
 • Prosazujeme dobrou mezinárodní praxi.
 • Navrhujeme inovativní řešení.
 • Jsme transparentní a otevřeni názorům.
Členové

Členové

Členskou základnou ARI je 49 společností a institucí, které se navzájem podporují a společně se podílejí na formulaci změn v oblasti veřejné infrastruktury. Jedinečná znalostní báze členů, spojující know-how od projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, až po financování a poradenství, umožňuje ARI prezentovat objektivní a nestranné názory na systémové a koncepční změny.

Vedení ARI

Řídící výbor

Josef Hlavička

Josef Hlavička

Havel & Partners

Předseda řídícího výboru

Jan Troják

Jan Troják

ČSOB

Člen řídícího výboru

Petr Dovolil

Petr Dovolil

Mott MacDonald

Člen řídícího výboru

Hana Nevřalová

Hana Nevřalová

Metrostav

Členka řídícího výboru

Daniel Mayer

Daniel Mayer

EUFC

Člen řídícího výboru

Martin Bašár

Martin Bašár

Strabag

Člen řídícího výboru

Roman Lenner

Roman Lenner

Valbek EU

Člen řídícího výboru

ARI spolupracuje s

Evropská hospodářská komise OSN (UNECE)

ARI je členem týmu specialistů na PPP při UNECE (Evropské hospodářské komisi OSN) a je kontaktním místem pro spolupráci s UNECE pro oblast Public-Private-Partnerships (PPP).

Cílem UNECE je prosadit jednotné standardy zadávání a strukturování projektů PPP a tím podpořit širší využití tohoto konceptu v Evropě a celém světě. UNECE spolu s EIB, EBRD, IFC vnímají PPP jako efektivnější způsob zajištění veřejné infrastruktury a veřejných služeb potřebných pro celosvětový růst.

Správné využití zkušeností, kapacit a kapitálu soukromého sektoru je podporováno jako efektivní model pro realizaci komplexních projektů, kdy je vyžadována paušální cena, dodržení termínů a zajištění dlouhodobé kvality a standardu služeb.

Přihlašte se k odběru novinek