Konzultujte s ARI

Nebojte se získat informace – ptejte se a konzultujte s námi

Touto činností nikoho neobtěžujete, je zdarma a navíc je v zájmu nás všech o projektu vědět a mít už od začátku jasno o správnosti jeho zaměření. Doporučujeme Vám pravidelně sledovat tyto internetové stránky.

Další kontakty, na které můžete směřovat své dotazy, jsou uvedeny na webu v záložce Kontakty.

  • Kontakt na vás

  •