Alternativní metody zadávání a financování veřejné infrastruktury

 

ARI propaguje alternativní metody zadávání a financování veřejné infrastruktury, které se liší od tradičního zadávání především způsobem organizace a řízení dodavatelů, alokací jejich úloh a odpovědnosti za rizika, a také způsobem financování.

Mezi nejčastěji užívané patří metody:

- Design-Build (DB)

- Design-Build-Operate (DBO)

- Design-Build-Finance-Operate (DBFO)