Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

CNN Prima News – Neprůjezdné Česko

8 politických stran, 8 dopravních expertů a 8 rozhovorů o palčivých problémech českých silnic a železnic a budoucích vizích. CNN Prima News připravila sérii debat na téma „Neprůjezdné Česko“, kterou odborně zaštiťuje ARI.

Podkladem diskuzí byl dokument Stav dopravní infrastruktury v ČR, který vydala ARI po analýze vývoje za posledních deset let a který obsahuje 14 doporučení změn.

Jan Birke: Plány ČSSD pro dopravní stavby

„Polsko má už dnes nastaven tzv. vyvlastňovací zákon. V takto církevní zemi, kde si všichni váží pozemků a vlastnictví zemědělské půdy, nikdo nezpochybňuje, že územím musí vést liniová stavba, že tam musí být dálnice,“ říká poslanec a dopravní expert ČSSD Jan Birke.

Dlouhodobý plán prioritních projektů
Víceleté financování staveb
Využití soukromého kapitálu
Podpora nového stavebního zákona
Speciální stavební úřad pro dopravní stavby
Podpora vysokorychlostní železnice
Potřeba zákona o VRT
Přizpůsobení dopravy klimatickým cílům

Martin Kolovratník: Plány ANO pro dopravní stavby

„V Německu existuje střednědobý plán přesně daných dopravních staveb, které se budou realizovat. Jsou ukotveny v zákoně a je na ně navázán rozpočet. V Česku něco takového zatím nemáme a nová Poslanecká sněmovna by tohle téma mohla otevřít jako další novelu liniového zákona,“ říká Martin Kolovratník z hnutí ANO.

Dlouhodobý plán prioritních projektů
Víceleté financování staveb
Využití soukromého kapitálu
Podpora nového stavebního zákona
Speciální stavební úřad pro dopravní stavby
Podpora vysokorychlostní železnice
Potřeba zákona o VRT
Přizpůsobení dopravy klimatickým cílům

Martin Kupka: Plány ODS pro dopravní stavby

„Je důležité lépe vyvážit veřejné zájmy. V současné době narážíme na často aktivistické organizace, které nehájí zájmy lidí v daném místě, ale na odporu vůči některým dopravním stavbám si dokonce dělají vlastní byznys. Na problému často vymyšleném, třeba na ochraně v místě se nevyskytujícího zvláště chráněného živočicha, jsou schopny stavbu dlouhodobě zablokovat. Vůči tomuto cílenému napadání staveb musí být legislativa imunnější.“ Martin Kupka, místopředseda ODS

Dlouhodobý plán prioritních projektů
Víceleté financování staveb
Využití soukromého kapitálu
Podpora nového stavebního zákona
Speciální stavební úřad pro dopravní stavby
Podpora vysokorychlostní železnice
Potřeba zákona o VRT
Přizpůsobení dopravy klimatickým cílům

Jan Jakob: Plány TOP 09 pro dopravní stavby

„Na Ministerstvu dopravy i jeho podřízených složkách je potřeba změnit myšlení. Chybí mi vize do budoucna, chybí mi inovativní myšlení, jak dosáhnout dobrého výsledku novými metodami. Mám obavu, že na ministerstvu i SFDI se uvažuje v zajetých tradičních principech,“ říká místopředseda TOP 09 Jan Jakob.

Dlouhodobý plán prioritních projektů
Víceleté financování staveb
Využití soukromého kapitálu
Podpora nového stavebního zákona
Speciální stavební úřad pro dopravní stavby
Podpora vysokorychlostní železnice
Potřeba zákona o VRT
Přizpůsobení dopravy klimatickým cílům

Martin Půta: Plány STAN pro dopravní stavby

Myslím, že běžnému občanovi je úplně jedno, jestli jede po silnici, kterou spravuje ŘSD nebo patří některému z krajů nebo je to silnice obecní. To, že silnice druhé a třetí třídy jsou dlouhodobě podfinancované, je smutná skutečnost. V Asociaci krajů existuje odhad zhruba na 20 miliard korun, které by bylo potřeba investovat do odstranění těch nejhorších závad na silnicích,“ uvádí Martin Půta, hejtman Libereckého kraje a předseda Komise pro dopravu Asociace krajů ČR za STAN.

Dlouhodobý plán prioritních projektů
Víceleté financování staveb
Využití soukromého kapitálu
Podpora nového stavebního zákona
Speciální stavební úřad pro dopravní stavby
Podpora vysokorychlostní železnice
Potřeba zákona o VRT
Přizpůsobení dopravy klimatickým cílům

Jaroslav Komínek: Plány KSČM pro dopravní stavby

„Je opravdu potřeba vypracovat dlouhodobý strategický plán a definovat, co je důležité. Podívejte se např. na dálnici D35 z Hradce Králové do Olomouce. To, co se zde odehrává je naprostá katastrofa. Věřím tomu, že po dokončení tohoto úseku dálnice si D1 odpočine minimálně 30 % objemu vozidel. Položit asfalt je to nejposlednější, nejdůležitější je příprava a smysluplné plánování,“ říká Jaroslav Komínek, dopravní expert KSČM.

Jak podle ARI přistupuje Jaroslav Komínek ke klíčovým tématům:

Dlouhodobý plán prioritních projektů
Víceleté financování staveb
Využití soukromého kapitálu
Podpora nového stavebního zákona
Speciální stavební úřad pro dopravní stavby
Podpora vysokorychlostní železnice
Potřeba zákona o VRT
Přizpůsobení dopravy klimatickým cílům

Marian Jurečka: Plány KDU ČSL pro dopravní stavby

„Můj pradědeček mi vyprávěl, jak vypadala výstavba železnice Přerovsko-Olomoucko za císaře pána. Mnoho sedláků to tenkrát odmítalo, dokonce to přes některé katastry nešlo. Pak se další generace tloukla do hlavy, protože obec, která byla marginální na tom pak vyrostla. Historie se tady bohužel opakuje. Je to ukázka toho, že chybí informace, postavení všech kladů a záporů, aby běžný člověk vnímal, že to má pozitivní přínos pro společnost. Měla by být jasná debata na základě faktů, máme tady 2–3 alternativy tras, a vyhodnotili jsme kvalitu půdy na jednotlivých trasách a říkáme tato varianta trasy je nejlepší v tom, že tady a tady budeme přicházet o nejméně kvalitní půdu, nebo spotřebujeme méně půdy z hlediska zářezu a profilu tratě,“ uvedl Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL.

Jak podle ARI přistupuje Marian Jurečka ke klíčovým tématům:

Dlouhodobý plán prioritních projektů
Víceleté financování staveb
Využití soukromého kapitálu
Podpora nového stavebního zákona
Speciální stavební úřad pro dopravní stavby
Podpora vysokorychlostní železnice
Potřeba zákona o VRT
Přizpůsobení dopravy klimatickým cílům

Ondřej Polanský: Plány Pirátů pro dopravní stavby

Jedním z významných problémů, které brzdí povolování liniových staveb v Česku je podle Ondřeje Polanského z České pirátské strany neexistence specializovaného stavebního úřadu pro liniové stavby.

Jak podle ARI přistupuje Ondřej Polanský ke klíčovým tématům:

Dlouhodobý plán prioritních projektů
Víceleté financování staveb
Využití soukromého kapitálu
Podpora nového stavebního zákona
Speciální stavební úřad pro dopravní stavby
Podpora vysokorychlostní železnice
Potřeba zákona o VRT
Přizpůsobení dopravy klimatickým cílům