Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Veřejné zakázky

Co vás zajímá

Časopis Veřejné zakázky je od roku 2003 tradiční odborné periodikum, které poskytuje důležité informace, novinky, rozhovory, fóra názorů a odborné texty v celé šíři problematiky veřejného investování. Věnuje se legislativě i aplikační praxi, a to jak z pohledu uchazečů, tak z pohledu zadavatelů.  Cíleně se v redakci zaměřujeme na sdílení dobré i špatné praxe v podobě případových studií, které vychází z právního shrnutí Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS systému ASPI a následného komentáře zadavatele, z jehož zadavatelské praxe případová studie vychází. 

Vedle vlastního vydávání časopisu také předplatitelům přinášíme pracovní stoly na různá odborná témata, jako jsou meet the buyer, předběžné tržní konzultace, hodnocení kvality a mnoho dalších za účasti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) či Krajského soudu V Brně. Jednou ročně také pořádáme odbornou konferenci za účasti odborníků z řad Krajského soudu v Brně, Ministerstva pro místní rozvoj, předních zadavatelů a Úradu pre verejné investovanie (SK). Se všemi uvedenými subjekty dlouhodobě spolupracujeme na mnoha odborných tématech a těžíme z naší redakční nezávislosti a vysoké odbornosti.

Cílem časopisu Veřejné zakázky je být informačním lídrem a pomocníkem všem zainteresovaným subjektům vedoucí ke zkvalitnění, zkulturnění a profesionalizaci veřejných zakázek v České republice

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.