Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Co vás zajímá

Přírodovědecká fakulta je součástí Univerzity Karlovy, nejstarší univerzity ve střední Evropě. Univerzita Karlova byla založena Karlem IV v roce 1348 a v tehdejší podobě byla složena ze čtyř fakult – Fakulty svobodných umění (artistické), Fakulty teologické, Fakulty lékařské a Fakulty filosofické. Dnes má Univerzita Karlova sedmnáct fakult, a Přírodovědecká fakulta je jednou z největších. Byla založena jako pátá fakulta Univerzity 24. června 1920, kdy došlo k vyčlenění přírodovědně orientovaných ústavů z Filosofické fakulty na popud jejího tehdejšího děkana Bohumila Němce, význačného rostlinného fyziologa. Na fakultě za dobu její existence působila řada vynikajících osobností. Lze jmenovat například chemiky Bohuslava Braunera, který spolu s Dmitrijem Ivanovičem Mendělejevem prosazoval periodický zákon prvků, nebo Jaroslava Heyrovského, držitele Nobelovy ceny (1959) za objev polarografie. Geologické obory může reprezentovat např. František Slavík, spoluzakladatel a jeden z prvních děkanů nově zřízené Přírodovědecké fakulty, který byl světově uznávaným mineralogem a petrologem, či výjimečný pedagog a paleontolog Ivo Chlupáč, jehož jméno dnes nese fakultní paleontologické muzeum. Špičkoví odborníci z mnoha oborů působí na fakultě i v dnešní době. Přírodovědeckou fakultu UK v Praze tvoří čtyři odborné sekce – Biologie, Chemie, Geografie a Geologie – a jeden ústav s mezisekčním přesahem – Ústav pro životní prostředí. Jednotlivé sekce sdružují katedry a vědecká pracoviště zabývající se výzkumem a výukou v daných přírodovědných disciplínách.

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.