SMP CZ, a.s.

Základní informace

Popis

SMP CZ je stavební společnost působící v České a Slovenské republice, je součástí světového koncernu VINCI se sídlem ve Francii. Realizuje dopravní, vodohospodářské, podzemní , energetické a ekologické stavby. Historie společnosti SMP CZ odkrojuje rokem 2015 již čtvrtstoletí samostatné existence.
Nejprve – v rámci kupónové privatizace vznikla v roce 1990 firma Stavby mostů Praha specializovaná výhradně na mostní stavby. Do ní v roce 1995 vstoupil francouzský kapitál prostřednictvím společnosti GTM Dumez. V roce 1997, resp. 1998 založily Stavby mostů Praha dvě dceřiné společnosti a to jednak SM7 zaměřenou na předpínání železobetonových konstrukcí a dále Stavby mostov Slovakia (SMS) pro výstavbu mostů na území Slovenské republiky.
V roce 2001 vznikla ve Francii skupina VINCI a jednou z mnoha firem, které vstoupily do tohoto koncernu, bylo i GTM. Tím pádem se členy rodící se rozvětvené rodiny staly i Stavby mostů Praha se svými dvěma dceřinými společnostmi. V letech 2001 až 2005 došlo ke změně názvu nejprve na SMP Construction (to v souvislosti se začleněním do větve VINCI Construction) a následně na SMP CZ (poslední změna nastala v souvislosti se squeeze-outem a získáním 100% vlastnického podílu v SMP CZ společností VINCI Construction).
Od roku 2001 začala společnost SMP Construction působit také v oboru podzemních staveb. Podílela se na výstavbě trasy metra IV. C1, provádění sekundárního ostění tunelu Mrázovka a poté i na likvidaci následků po povodních v letech 2002 a 2003 na stanici metra C – Vltavská.
SMP Construction, resp. později SMP CZ, rozšířila svou působnost následně i do staveb vodohospodářských, ekologických a energetických. V těchto segmentech stavební výroby si postupem čau vybudovala poměrně významnou pozici.
V průběhu let 2010 až 2011 jsme se rozhodli posílit naši pozici ve vodohospodářském sektoru akvizicí společnosti specializované na vodohospodářské technologie. V závěru roku 2011 byla ukončena akviziční jednání a od roku 2012 se součástí naší Skupiny stala firma ARKO Technology. To nám umožňuje nabízet a samostatně realizovat v podstatě veškeré vodohospodářské stavby.
Posledními dvěma členy našeho seskupení se staly společnosti PREFA PRO a OK Třebestovice, které vznikly od 1. 7. 2014 a které spoluvlastníme se společností Eurovia (50/50%). SMP CZ a Eurovia do těchto dvou nově založených společností převedly veškeré aktivity spojené s výrobou a montážemi prefabrikátů a ocelových konstrukcí.

Webové stránky
Kontakt

Pobřežní 667/78

186 00  Praha 8

Referenční projekty

Spolupráce s ARI

Jméno člena
Stanislav Kubica
Kontakt
kubica@smp.cz