Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Co vás zajímá

Provozně ekonomická fakulta (PEF), založená již v roce 1959, je nejstarší ekonomickou fakultou na Moravě a patří k základním pilířům našeho ekonomického vysokého školství. Má akreditovány všechny typy studijních programů: bakalářské, magisterské i doktorské. Na základě jejich poslední akreditace byla fakulta zařazena do skupiny „A“ nejlepších fakult z celkového počtu 21 ekonomických fakult působících na území ČR.

Dlouholetou tradici má na fakultě důraz na znalosti cizích jazyků. Od akademického roku 1998/99 je studentům s jazykovými předpoklady dána v navazujícím magisterském studiu možnost studovat specializaci „Evropská studia v podnikání a ekonomice“, kde značná část výuky probíhá v jazyce anglickém a je zabezpečována také zahraničními pedagogy. Studenti mohou vykonávat zahraniční praxi nebo v rámci svých řádných studií absolvovat některé předměty na univerzitách ve Francii, Holandsku, Rakousku, SRN, Velké Británii aj., se kterými fakulta udržuje rozsáhlé styky. V rámci oboru Veřejná správa je věnována pozornost předmětům jako Veřejné zakázky a Veřejně-soukromá partnerství a Ekonomické využití území, které korespondují s oblasti veřejného investování a rozvoje veřejné infrastruktury.

Fakulta věnuje rovněž trvalou pozornost a nemalé prostředky i na zabezpečení pedagogického procesu po stránce technické. Vybavování učeben moderní didaktickou a výpočetní technikou se daří realizovat i díky fakultním aktivitám (jak na poli pedagogickém, tak i vědeckovýzkumném) v tuzemsku i zahraničí.

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.