Odborná rada pro BIM

Základní informace

Popis

Odborná rada pro BIM je organizace, jež se chce systematicky a dlouhodobě věnovat problematice informačního modelu budovy nejen z pohledu uplatňování ve světě, ale i s ohledem na specifika českého prostředí (normy, legislativa apod.) v praxi. Informační model budovy má širší a obecnější využití. Nemá sloužit pouze architektovi pro generování projektové dokumentace nebo stále aktualizovaných vizualizací, ale v celém životním cyklu budovy – počínaje architekty a projektanty, přes projektové manažery a stavební firmy až třeba po správu budovy.

Webové stránky
Kontakt

budova Fakulty stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6

Referenční projekty

Spolupráce s ARI

Jméno člena
Petr Vaněk
Kontakt
vanek(☼)czbim.org