Metrostav a.s.

Základní informace

Popis

Metrostav a.s.

Akciová společnost Metrostav, vedoucí člen Skupiny Metrostav, je největší stavební firmou v České republice. Má téměř tři tisíce zaměstnanců. Dále ovládá společnosti Subterra a.s., Metrostav Slovakia a.s., Metrostav stavebniny, s.r.o., SQZ, s.r.o., Pragis a.s., CCE Praha, spol. s r.o., Metrostav Development a.s., a Metrostav Facility s.r.o. Podíl má i v řadě dalších společností jako jsou TBG Metrostav s.r.o., Pražské betonpumpy a doprava s.r.o., Metrostav – Háfell ehf, DSH – Dopravní stavby, a.s., BES s.r.o., PK Doprastav, a.s., Doprastav Asfalt a.s., Metrostav Deutschland GmbH, BeMo Tunnelling GmbH, MVE Štětí a.s.,a Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s.

Společnost, jak vypovídá sám název, byla založena v roce 1971 jako specializovaný podnik pro výstavbu podzemní dráhy v Praze. Prvním významným výsledkem práce Metrostavu bylo vybudování první části trasy C mezi stanicemi Sokolovská (Florenc) – Kačerov, kde byl provoz zahájen již v roce 1974. Až do dnešních dnů je firma stavebním dodavatelem i dalších tras metra a jejich pokračování, včetně jedinečného prodloužení trasy C unikátní technologií vysouvaných tunelů pod Vltavou. Právě odborné zkušenosti získané na stavbách dalších úseků dosavadních tří provozovaných tras – mj. za použití razicích štítů TBM – se staly základem pro současnou expanzi specializovaných razičských týmů do zahraničí.

Metrostav pomáhá zákazníkům uskutečňovat jejich plány s maximálním ohledem na životní prostředí. Váží si podílu každého spolupracovníka na celkovém úspěchu. Výsledky jeho práce znají rovněž obyvatelé mnoha měst na Slovensku, Islandu, v Německu, Polsku, Rusku, Bělorusku, Turecku, Chorvatsku, Finsku, Norsku a v řadě dalších zemí.

V průběhu let se Metrostav přeměnil v univerzální stavební společnost, jejíž doménou jsou zejména dopravní stavby (dálnice, silnice, mosty), průmyslová, občanská (obchodní centra, administrativní budovy), bytová výstavba, metro a další podzemní objekty (tunely, šachty, štoly, vrty), inženýrské stavby (vodovody, kanalizace, plynovody) zemní práce, rekultivace, sanace, vodohospodářské projekty (jezy, nádrže, čistírny odpadních vod), development a rekonstrukce památkových objektů.

Na stavbách využívá Metrostav kapacity svých nosných technologií, k nimž patří technologie pro realizaci podzemních staveb (TBM, NRTM a Drill & Blast), technologie zemních prací, železobetonových konstrukcí, ocelových konstrukcí a technologie staveb mostních. Pro udržení jejich konkurenceschopnosti investuje firma nemalé finanční prostředky do pořízení nejmodernějších strojů a vybavení. Vedle již vzpomínaných razicích štítů TBM to bylo třeba pilovrtací centrum v Horních Počernicích či strojní technologie pro zemní práce. Další prostředky věnovala společnost na výzkum a vývoj v oblasti těchto technologií, např. na zvýšení odolnosti nosných železobetonových konstrukcí proti agresivním vlivům, požární odolnost a vodonepropustnost apod.

Webové stránky
Kontakt

Referenční projekty

Spolupráce s ARI

Jméno člena
Hana Nevřalová
Kontakt
hana.nevralova(☼)metrostav.cz


Projekty

Tunel Nordfjördur, Island

Celková délka tunelu: 7908 m

Ražená část: 7566 m

Délka hloubených úseků: 342 m

Celková kubatura ražených část: 434 000 m3

Tunel je ražen metodou Drill & Blast (“navrtej a odstřel”). Ražby prováděné tímto způsobem jsou velmi efektivní, a to nejenom vzhledem k jejich rychlosti, ale také z pohledu relativně nízkých nákladů pro investora. Tuto metodu lze ovšem využít...

Zprávy

Češi razí norské tunely. Nákladné štoly budou sloužit jen pár lidem

České stavební firmě Metrostav se podařilo prorazit do království tunelů. V Norsku staví dva tunely. Jeden z nich má sloužit pouhým 120 lidem z nedaleké vesnice. Zatímco v severském státu se staví o sto šest, v Česku vzniká pouze jeden železniční tunel – na koridoru u Plzně. Teplota atakuje minus 20 stupňů Celsia. Jako každé […]

Stát za pět měsíců vypsal o pětinu méně projektových tendrů

Veřejná správa vypsala v prvních pěti měsících letošního roku meziročně o 21,5 procenta méně zakázek na projektové práce. Celkový objem státem vypsaných zakázek činil 851 milionů korun. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných na konci měsíce května 2015 ve Věstníku veřejných zakázek. “V porovnání se stejným obdobím […]