Metrostav a.s.

Základní informace

Popis

Metrostav a.s.

Akciová společnost Metrostav, vedoucí člen Skupiny Metrostav, je největší stavební firmou v České republice. Má téměř tři tisíce zaměstnanců. Dále ovládá společnosti Subterra a.s., Metrostav Slovakia a.s., Metrostav stavebniny, s.r.o., SQZ, s.r.o., Pragis a.s., CCE Praha, spol. s r.o., Metrostav Development a.s., a Metrostav Facility s.r.o. Podíl má i v řadě dalších společností jako jsou TBG Metrostav s.r.o., Pražské betonpumpy a doprava s.r.o., Metrostav – Háfell ehf, DSH – Dopravní stavby, a.s., BES s.r.o., PK Doprastav, a.s., Doprastav Asfalt a.s., Metrostav Deutschland GmbH, BeMo Tunnelling GmbH, MVE Štětí a.s.,a Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s.

Společnost, jak vypovídá sám název, byla založena v roce 1971 jako specializovaný podnik pro výstavbu podzemní dráhy v Praze. Prvním významným výsledkem práce Metrostavu bylo vybudování první části trasy C mezi stanicemi Sokolovská (Florenc) – Kačerov, kde byl provoz zahájen již v roce 1974. Až do dnešních dnů je firma stavebním dodavatelem i dalších tras metra a jejich pokračování, včetně jedinečného prodloužení trasy C unikátní technologií vysouvaných tunelů pod Vltavou. Právě odborné zkušenosti získané na stavbách dalších úseků dosavadních tří provozovaných tras – mj. za použití razicích štítů TBM – se staly základem pro současnou expanzi specializovaných razičských týmů do zahraničí.

Metrostav pomáhá zákazníkům uskutečňovat jejich plány s maximálním ohledem na životní prostředí. Váží si podílu každého spolupracovníka na celkovém úspěchu. Výsledky jeho práce znají rovněž obyvatelé mnoha měst na Slovensku, Islandu, v Německu, Polsku, Rusku, Bělorusku, Turecku, Chorvatsku, Finsku, Norsku a v řadě dalších zemí.

V průběhu let se Metrostav přeměnil v univerzální stavební společnost, jejíž doménou jsou zejména dopravní stavby (dálnice, silnice, mosty), průmyslová, občanská (obchodní centra, administrativní budovy), bytová výstavba, metro a další podzemní objekty (tunely, šachty, štoly, vrty), inženýrské stavby (vodovody, kanalizace, plynovody) zemní práce, rekultivace, sanace, vodohospodářské projekty (jezy, nádrže, čistírny odpadních vod), development a rekonstrukce památkových objektů.

Na stavbách využívá Metrostav kapacity svých nosných technologií, k nimž patří technologie pro realizaci podzemních staveb (TBM, NRTM a Drill & Blast), technologie zemních prací, železobetonových konstrukcí, ocelových konstrukcí a technologie staveb mostních. Pro udržení jejich konkurenceschopnosti investuje firma nemalé finanční prostředky do pořízení nejmodernějších strojů a vybavení. Vedle již vzpomínaných razicích štítů TBM to bylo třeba pilovrtací centrum v Horních Počernicích či strojní technologie pro zemní práce. Další prostředky věnovala společnost na výzkum a vývoj v oblasti těchto technologií, např. na zvýšení odolnosti nosných železobetonových konstrukcí proti agresivním vlivům, požární odolnost a vodonepropustnost apod.

Webové stránky
Kontakt

Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Referenční projekty

Spolupráce s ARI

Jméno člena
Hana Nevřalová
Kontakt
hana.nevralova(☼)metrostav.cz


Projekty

Tunel Nordfjördur, Island

Celková délka tunelu: 7908 m

Ražená část: 7566 m

Délka hloubených úseků: 342 m

Celková kubatura ražených část: 434 000 m3

Tunel je ražen metodou Drill & Blast (“navrtej a odstřel”). Ražby prováděné tímto způsobem jsou velmi efektivní, a to nejenom vzhledem k jejich rychlosti, ale také z pohledu relativně nízkých nákladů pro investora. Tuto metodu lze ovšem využít...

Zprávy

Češi razí norské tunely. Nákladné štoly budou sloužit jen pár lidem

České stavební firmě Metrostav se podařilo prorazit do království tunelů. V Norsku staví dva tunely. Jeden z nich má sloužit pouhým 120 lidem z nedaleké vesnice. Zatímco v severském státu se staví o sto šest, v Česku vzniká pouze jeden železniční tunel – na koridoru u Plzně. Teplota atakuje minus 20 stupňů Celsia. Jako každé […]

Rekonstrukce a modernizace Mostu Generała Stefana Grota-Roweckiego ve Varšavě

Rekonstrukce a modernizace Mostu Generála Stefana Grota-Roweckiego ve Varšavě byla součástí stavební zakázky „Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. Węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska”, kterou realizovala divize 4 firmy Metrostav. Smlouva s investorem GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – obdoba našeho ŘSD) byla podepsána […]

Stavební smluvní právo – nová kniha Lukáše Klee

Lukáš Klee, zástupce ARI pro mezinárodní spolupráci, právě vydal v nakladatelství Wolters Kluwer  rozsáhlou monografii Stavební smluvní právo – www.wolterskluwer.cz/cz/stavebni-smluvni-pravo. Kniha dává čtenáři možnost seznámit se se všemi rozličnými aspekty této disciplíny. V osmnácti kapitolách autor vysvětluje specifika výstavbových projektů, vliv rozhodného práva v různých zemích, vliv práva veřejných zakázek, věnuje se obvyklým dodavatelským systémům, jako je […]

Stát za pět měsíců vypsal o pětinu méně projektových tendrů

Veřejná správa vypsala v prvních pěti měsících letošního roku meziročně o 21,5 procenta méně zakázek na projektové práce. Celkový objem státem vypsaných zakázek činil 851 milionů korun. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných na konci měsíce května 2015 ve Věstníku veřejných zakázek. “V porovnání se stejným obdobím […]

ZMĚNY PŘEDMĚTU A CENY DÍLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA STAVEBNÍ PRÁCE V PRŮBĚHU JEJICH REALIZACE V KONTEXTU NOVÉ SMĚRNICE EU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

bulletin-advokacie.cz: Změny předpokládaného předmětu stavebního díla v průběhu realizace (a související dopad do ceny) a dodatečné stavební práce jsou a budou stále důležitým a sledovaným tématem, hlavně u velkých výstavbových projektů. Především formulace změnových ustanovení (v terminologii smluv jde o tzv. „variation clauses“, v terminologii nové zadávací směrnice EU jde o tzv. „review clauses“) a […]

Tunel Nordfjördur, Island

NEWTON Media: Článek podává základní informace o tunelu Nordfjördur realizovaném na východním pobřeží Islandu firmou Metrostav a.s. Shrnuje parametry projektu a technické požadavky na jeho vyztužení, které tvoří stříkaný beton a svorníková výztuž. Island a jeho ekonomika Island (Islandská republika) je i přes svou geografickou příslušnost k Evropě pro mnohé exotickou a velice zajímavou zemí. […]

TROUBENÍ NA POPLACH

Reflex:  Jsou lidé vlivní, vlivnější a pak ti, co skutečně rozhodují. Mezi těch několik patří JIŘÍ BĚLOHLAV (64), prezident Metrostavu, největší české stavební firmy. Režimy a politici přicházejí a odcházejí, jen Bělohlav zůstává a už jedenačtyřicet let ryje svou profesní brázdu. Na veřejnosti se zásadně neobjevuje, rozhovory nedává, VIP večírky nenavštěvuje a fotit se odmítá […]