Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář

Základní informace

Popis

Kinstellar – mezinárodní advokátní kancelář zaměřující se na region tzv. „Nové Evropy„ vznikla v roce 2008 převzetím kanceláří v Bratislavě, Bukurešti, Budapešti a Praze po globálním lídrovi na trhu právních služeb Linklaters. Nově Kinstellar otevřela další kanceláře v regionu, a to v Bělehradě s působností pro země bývalé Jugoslávie, dále v Istanbulu, Almaty, Sofii a v roce 2016 v Kyjevě. Samotná pražská kancelář Kinstellar působí na českém trhu již 25 let (od roku 1992).

Naše kancelář poskytuje komplexní právní služby podnikům, korporacím, bankám, finančním institucím a veřejné správě od podpory při největších transakcích až po specializované poradenství v řadě oborů. Působí zde na 35 odborníků včetně několika zahraničních právníků, kteří poskytují komplexní poradenství skrz bohatou škálu služeb v oblastech:

 Bankovnictví, finančnictví a kapitálových trhů
 Energetika a energetická regulace
 Hospodářská soutěž, veřejné zakázky, veřejná podpora
 Infrastruktura
 Compliance, risk a interní šetření
 Life sciences a zdravotnictví
 Nemovitosti a výstavba
 Obchodní právo, M&A
 Pracovní právo
 Private Equity
 Restrukturalizace a insolvence
 Řešení sporů (soudní, mimosoudní, arbitráže)
 Telekomunikace, informační technologie, ochrana duševního vlastnictví a ochrana osobních údajů

Webové stránky
Kontakt

Na Příkopě 19

117 19 Praha 1

Referenční projekty

EPC Model

Poradenství poskytnuté SDRUŽENÍ DODAVATELŮ v souvislosti s pilotním PPP projektem formou Energy Performance Contracting pro velkou českou nemocnici.

akvizice NET4GAS

Poradenství poskytnuté KONSORCIU ZAHRANIČNÍCH INVESTORŮ v souvislosti s akvizicí českého provozovatele plynárenské soustavy – společnosti NET4GAS. Naše poradenství zahrnovalo rozsáhlou právní due diligence (v oblasti práva korporátního, energetického, pracovního, nemovitostního, závazkového a IT/IP), vyjednávání transakční dokumentace, finanční dokumentace a akcionářské dohody. Celková hodnota projektu překročila 1,5 miliard EUR.

Letiště Praha

Poradenství poskytnuté v souvislosti s vybudováním a financováním pražského mezinárodního letiště na BOT (build-operate-transfer) bázi, který zahrnoval úvěrovou pomoc od francouzských a amerických exportních úvěrových agentur.

Čistění odpadních vod v Brně

Poradenství poskytnuté MEZINÁRODNÍ FINANČNÍ INSTITUCI v souvislosti s koncesí na projektování a financování čističky odpadních vod v Brně.

PPP R1 Slovensko

Poradenství poskytnuté KONSORCIU ZAHRANIČNÍCH DODAVATELŮ v souvislosti s pilotním PPP projektem pro výstavbu a financování rychlostní komunikace R1 ve Slovenské republice formou koncese. Právní poradenství zahrnovalo rozsáhlé spektrum oblastí od práva veřejných zakázek, evropského práva, projektového financování, smluvního práva (především smlouvy o dílo a dodavatelské a subdodavatelské vztahy), práva nemovitostního, arbitrážní problematiky apod. Celková hodnota projektu překročila 1 miliardu EUR.

Plánování a výstavba průmyslového závodu a související infrastruktury

Poradenství poskytnuté ZAHRANIČNÍMU INVESTOROVI v souvislosti s projektováním, povolovacími procesy a výstavbou průmyslového závodu. Poradenství zahrnovalo oblasti smluvních vztahů, nemovitostí, územních a stavebních řízení, posouzení vlivu staveb na životní prostředí, práva životního prostředí, evropského prává, problematiky veřejné podpory a další.

Plánování a výstavba průmyslového závodu a související infrastruktury

Poradenství poskytnuté KOREJSKÉMU INVESTOROVI v souvislosti s projektováním, povolovacími procesy a výstavbou průmyslového závodu. Poradenství zahrnovalo oblasti smluvního práva, nemovitostí, územních a stavebních řízení, posouzení vlivu na životní prostředí, práva životního prostředí, evropského prává, problematiky veřejné podpory a další. Jednalo se o jednu z největších investic v Moravskoslezském kraji za poslední roky.

Spolupráce s ARI

Jméno člena
Kamil Blažek
Kontakt
kamil.blazek(☼)kinstellar.com