JŠK, advokátní kancelář, s.r.o.

Základní informace

Popis

Od založení v roce 2004 vedeme naši advokátní kancelář JŠK (dříve Johnson Šťastný Kramařík) k tomu, aby byla synonymem profesionality, expertízy a morální integrity. V těch nejlepších ohledech navazujeme na naše zkušenosti z dlouholetého působení v mezinárodních advokátních kancelářích a doplňujeme je o osobní přístup při práci pro naše klienty. Nerozlišujeme mezi většími a menšími úkoly a nabízíme jasné odpovědi ve složitějších i zdánlivě rutinních záležitostech. Zakládáme si na srozumitelnosti a praktičnosti výstupů naší práce a usilujeme o to, aby nám klienti vždy rozuměli.

Klientům pomáháme při realizaci jejich podnikatelských záměrů napříč všemi oblastmi komerčního práva. JŠK má mimořádné zkušenosti zejména v oblastech přímých zahraničních investic, nemovitostí, private equity, bankovnictví a financí, pojišťovnictví, regulovaných odvětvích a infrastruktuře (telekomunikace, doprava a energetika), akvizicích a řešení sporů. Prostřednictvím unikátní sítě právních kanceláří PONTES: the CEE lawyers (http://ponteslegal.eu/) zajišťujeme služby nejen v České republice, ale také v ostatních zemích regionu střední a východní Evropy.

Díky našemu zkušenému týmu, mezinárodnímu napojení, dlouho budovanému know-how a komerčnímu chápaní práva dokážeme pro všechny nalézt odpovídající a přiléhavé řešení.

Webové stránky
Kontakt

Ovocný trh 573/12
110 00 Praha 1

Referenční projekty

Spolupráce s ARI

Jméno člena
Roman Kramařík
Kontakt
roman.kramarik(☼)jsklaw.cz