Integra Consulting s.r.o.

Základní informace

Popis

Integra Consulting je mateřskou společností korporátní skupiny INTEGRA Group zahrnující tři zavedené konzultační společností, které poskytují komplexní služby v ochraně životního prostředí.

Cílem společnosti je pomáhat řešení environmentálních problémů pomocí dialogu a objektivních analýz. Společnost poskytuje zejména následující služby:

• Posuzování vlivů na životní prostředí

• Plánování pro udržitelný rozvoj

• Opatření související se změnou klimatu

• Ochrana ovzduší

• Ochrana vod

• Ochrana biodiverzity

• Řešení konfliktů

• Diagnostika a vitalizace rozhodovacích procesů

Integra Consulting si zakládá na vysoké kvalitě prováděných prací, o čemž svědčí častá mezinárodní angažmá a široká publikační a osvětová činnost.

Webové stránky
Kontakt

Pobřežní 18/16

186 00 Praha 8

Referenční projekty

• Posouzení kvality programových dokumentů rozvojové pomoci Evropské unie pro období 2014-2017 s ohledem na integraci hledisek životního prostředí a změny klimatu (pro Evropskou komisi)
• Příprava doporučení Evropské komise pro integraci problematiky klimatické změny a ochrany biodiversity do procesů EIA a SEA (pro Evropskou komisi)
• Posouzení vlivů Dopravní sektorové strategie 2. fáze na životní prostředí (pro Ministerstvo dopravy ČR)
• Posouzení vlivu Strategie Regionálního rozvoje ČR 2014-2020 na životní prostředí´ (pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
• Posouzení vlivu Operačního programu Podnikání pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 na životní prostředí (pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)
• Příprava metodiky pro posuzování dopadů změny klimatu ve stávajících procesech pro přípravu infrastrukturních plánů a projektů na národní úrovni (pro Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenska)
• Prověření rizik spojených se změnou klimatu v rámci studie proveditelnosti modernizace železničního koridoru Žilina-Čierné nad Tisou (pro European Consultants Association)
.. apd.

Spolupráce s ARI

Jméno člena
Jan Dušek
Kontakt
jan.dusek(☼)integracons.com