Fakulta stavební ČVUT

Základní informace

Popis

Posláním fakulty stavební je vychovávat odborníky se solidním teoretickým základem, který jim v profesním životě umožní vysokou flexibilitu. Podíl vědecko-výzkumné činnosti naší fakulty v posledních letech výrazně vzrostl. Výzkum je zaměřen na řešení teoretických i aplikovaných problémů stavební praxe, podporovaných grantovými systémy ČR nebo EU. (http://www.cvut.cz/fakulta-stavebni).

Webové stránky
Kontakt

Thákurova 7
166 29 Praha 6

Referenční projekty

Spolupráce s ARI

Jméno člena
Zita Prostějovská
Kontakt
zita.prostejovska(☼)fsv.cvut.cz