Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Evropská investiční banka

Co vás zajímá

EIB je úvěrovým nástrojem 27 členských států Evropské unie, které jsou zároveň jejími vlastníky. 

Posláním Banky je podporovat investice ve veřejném i soukromém sektoru poskytováním dlouhodobého financování a také poradenstvím při přípravě projektů, finančním strukturování a realizaci projektů.

Banka působí nejen v EU, ale i mimo ni. Finanční nabídka Banky zahrnuje přímé půjčky, projektové financování/financování PPP, zprostředkované úvěry a rizikové dluhové financování. Záruky a kapitálové investice jsou také dostupné prostřednictvím finančních zprostředkovatelů a poskytuje je především Evropský investiční fond, dceřiná společnost EIB se zaměřením na malé a střední podniky.

Aktivity EIB se zaměřují především na tyto prioritní oblasti: klima a životní prostředí, rozvoj, inovace a dovednosti, malé a střední podniky, infrastruktura a soudržnost. Hlavní důraz je v současnosti kladen na klimatické financování, které má do roku 2025 představovat nejméně 50 % objemu financování Banky. V této souvislosti Banka designuje nové specializované poradenství a také cílené « zelené » produkty, jako jsou zelené půjčky a zelené dluhopisy. EIB v neposlední řade podporuje soudržnost a kohezi, a to zejména prostřednictvím programu Mechanismu spravedlivé transformace.

V souladu se svým závazkem podporovat udržitelný rozvoj infrastruktury a zajišťovat vznik a rozvoj kvalitních projektů – i formou PPP – vnímá EIB ARI jako přirozeného partnera v České republice a od roku 2020 je členem asociace.

V oblasti infrastruktury, jednou ze silných stránek EIB je schopnost poskytovat dlouhé tenory, a to v souladu s ekonomickou životností financování projektů. Banka má také zkušené odborné kapacity v oblasti projektového financování a zejména PPP financování. Role EIB přesahuje poskytování financování pro projekty: poskytujeme specializované PPP poradenství předkladatelům projektů díky EPEC, týmu odborníků na PPP. Posláním EPEC je podporovat veřejný sektor v celé Evropě při vytváření kvalitních partnerství veřejného a soukromého sektoru – PPP. Děje se tak prostřednictvím tří pilířů: podpora přípravy PPP projektů, podpora rozvoje metodik PPP a sdílení osvědčených postupů.

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.