Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

ČSOB

ČSOB působí na dvou národních trzích, českém a slovenském. Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv. Jako univerzální banka nabízí plný rozsah bankovních služeb pro fyzické osoby a firmy.

Československá obchodní banka, a. s. působí jako univerzální banka v České republice. ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volno měnových operací. V červnu 1999 byla privatizována – jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je součástí skupiny KBC. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku (IPB). Po odkoupení minoritních podílů se v červnu 2007 stala KBC Bank jediným akcionářem ČSOB. Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i slovenském trhu; slovenská pobočka ČSOB byla oddělena k 1. lednu 2008.

Obchodní profil ČSOB
ČSOB poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům. V retailovém bankovnictví v ČR působí Banka pod základními obchodními značkami – ČSOB, Era a Poštovní spořitelna. Klienti jsou obsluhováni prostřednictvím poboček ČSOB, Era Finančních center a na obchodních místech České pošty (Poštovní spořitelna) a jsou na nich nabízeny i produkty a služby celé skupiny ČSOB. Do produktového portfolia ČSOB a jejích dceřiných společností patří financování potřeb spojených s bydlením (hypotéky a půjčky ze stavebního spoření), pojistné produkty a penzijní fondy, produkty kolektivního financování a správa aktiv i specializované služby (leasing a factoring).
K 31. 12. 2013 měla ČSOB cca 2,9 milionu klientů, kteří byli obsluhováni na 245 pobočkách, 74 Era Finančních centrech, 3 100 obchodních místech České Pošty a prostřednictvím kanálů přímého bankovnictví.
ČSOB Korporátní a institucionální bankovnictví nabízí tuzemským společnostem s obratem nad 300 miliónů korun ročně, společnostem, jež jsou součástí mezinárodních korporací, a vybraným institucionálním klientům nadstandardní úroveň a rozsah finančních služeb, dostupných prostřednictvím 10 regionálních poboček pro korporátní klientelu v největších městech České republiky podporovaných specializovanými útvary ústředí banky v Praze. Tento prověřený model, opírající se o plně individuální přístup ke klientům, zaručuje, že požadavky našich zákazníků budou vyřešeny rychle, spolehlivě a s maximální efektivitou. Každý klient má “svého” klientského pracovníka, který pracuje zcela podle jeho dispozic a v souladu s nimi mu zajistí ten nejvhodnější a optimální mix služeb celé finanční skupiny ČSOB. Protože však ČSOB chce být pro své klienty skutečným partnerem a dobrým rádcem, poskytují klientští pracovníci i aktivní strategické finanční poradenství. A to nejen pokud jde o běžné provozní potřeby, ale také v sofistikovanějších oblastech, například při restrukturalizaci podniků, fůzí a akvizicích, projektovém financování nebo i v daňových otázkách.

Skupina KBC
ČSOB je stoprocentní dceřinou společností KBC Bank NV. Jediným vlastníkem společnosti KBC Bank je KBC Group NV. KBC Group je integrovaná bankopojišťovací skupina, která se zaměřuje především na klientelu v oblasti fyzických osob, privátního bankovnictví, malých a středních podniků a středně velkých korporací. Geograficky skupina působí především na svých domácích trzích v Belgii, v České republice, na Slovensku, v Bulharsku a Maďarsku, přičemž působí také v Irsku a v omezené míře také v několika dalších zemích světa (podpora korporátních klientů hlavních trhů). Na konci roku 2013 skupina KBC na svých pěti domácích trzích a v Irsku obsluhovala zhruba 10 milionů klientů a zaměstnávala cca 36 tisíc zaměstnanců (přepočtený stav; bez zaměstnanců společností určených k prodeji), z toho asi polovinu v zemích střední a východní Evropy. Akcie KBC Group jsou obchodovány na burze Euronext v Bruselu a Burze cenných papírů v Lucemburku. Kmenovými akcionáři KBC Group jsou KBC Ancora, Cera, MRBB (sdružení zemědělců) a ostatní kmenoví akcionáři.