COLAS CZ, a.s.

Základní informace

Popis

Hlavním těžištěm COLAS CZ, a.s. jsou standardní práce silničního stavitelství – výstavba, rekonstrukce, opravy a ostatní práce na pozemních komunikacích a mostech. Také se zabýváme výstavbou a rekonstrukcemi inženýrských sítí a kolejových staveb. Naší další činností jsou těžba kamene a výroba drceného kameniva, výroba modifikovaných asfaltů a především asfaltových směsí. V neposlední řadě naše laboratoře provádí širokou škálu zkoušek asfaltových směsí, kameniva, asfaltů, zemin, betonu a konstrukčních vrstev vozovek.

Webové stránky
Kontakt

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

Referenční projekty

Spolupráce s ARI

Jméno člena
Tomáš Krones
Kontakt
tomas.krones(☼)colas.cz