Česká spořitelna, a.s.

Základní informace

Popis

Česká spořitelna je moderní banka obsluhující osoby, podnikatele, firmy a veřejný sektor. Vyniká též ve financování velkých korporací a na finančních trzích. Finanční skupina ČS je s 5,3 miliony klientů největší bankou na českém trhu.

Dlouholetá tradice

Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší právní předchůdce České spořitelny. Na tradici českého a později československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová společnost. Téměř pět a půl milionu klientů, které dnes Česká spořitelna má, hovoří zcela jasně o jejím pevném postavení na českém trhu.

Silné partnerství

Od roku 2000 je Česká spořitelna členem silné středoevropské Finanční skupiny Erste Bank s více než 15 miliony klientů. V červenci roku 2001 úspěšně dokončila svoji transformaci, která se zaměřila na zlepšení všech klíčových součásti banky. Česká spořitelna kontinuálně pokračuje ve zkvalitňování svých produktů a služeb a zefektivňování pracovních procesů.

Řešení všech finančních potřeb klientů

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem 5,3 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 2,9 mil. platebních karet, disponuje sítí zhruba 650 poboček a provozuje přes 1070 bankomatů. Na českém kapitálovém trhu patří Česká spořitelna mezi nejvýznamnější obchodníky s cennými papíry.

Kromě tradičních typů financování Česká spořitelna nabízí i inovativní a strukturované způsoby jako jsou syndikované úvěry, emise dluhopisů a akcií, projektové financování a financování prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).

Finanční skupina České spořitelny

Vedle bankovních služeb nabízených bankou využívá řada klientů České spořitelny i služby společností, které patří do Finanční skupiny České spořitelny. Skupina tak nabízí kompletní spektrum finančních, poradenských, investičních a pojišťovacích služeb. Do Finanční skupiny České spořitelny patří následující společnosti:

brokerjet České spořitelny, a.s.
Obchodník s cennými papíry patřící do Finanční skupiny České spořitelny, který zprostředkovává online obchodování s investičními instrumenty prostřednictvím internetové aplikace www.brokerjet.cz

Erste Corporate Finance, a.s.
Poskytování expertních služeb investičního bankovnictví a finančního poradenství v České a Slovenské republice. Hlavním posláním společnosti Erste Corporate Finance, a.s. je poskytovat prvotřídní poradenské služby širokému okruhu klientů.

Consulting České spořitelny, a. s.
Společnost se specializuje na čtyři oblasti poradenských aktivit – manažerské poradenství, poradenství v oblasti IS/IT, finanční a ekonomické poradenství a oceňování majetku.

Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.
Specializovaná banka, která přijímá vklady od účastníků stavebního spoření, poskytuje jim úvěry a zprostředkovaně také státní podporu.

Investiční společnost České spořitelny, a.s.
ISČS je největším správcem majetku podílníků v České republice. Společnost vytvořila a dále vytváří širokou nabídku produktů, které by měly pokrýt různé potřeby ze strany klientů.

Leasing České spořitelny, a.s.
Patří mezi nejvýznamnější leasingové společnosti na trhu, na kterém nabízí produkty finančního a operativního leasingu, vč. splátkového prodeje.

Pojišťovna České spořitelny, a.s.
Moderní, klientsky orientovaná finanční institucí specializující se od roku 2004 na prodej životního pojištění. Pojišťovna České spořitelny patří k průkopníkům konceptu bankopojištění, tj. propojování bankovních a pojišťovacích služeb.

Penzijní fond České spořitelny, a.s.
PFČS nabízí prostřednictvím svého privátního a podnikového programu soukromým i firemním klientům penzijní připojištění se státním příspěvkem za legislativně maximálně výhodných podmínek.

Realitní společnost České spořitelny, a.s.
Vyhledání a kompletní zajištění nového bydlení při akceptaci potřeb klientů, které jsou spojeny s koupí, prodejem či pronájmem nemovitostí. RSČS je dynamická společnost expandující do celé České republiky, se zaměřením na rezidenční nemovitosti.

Jistota a důvěra

Česká spořitelna získala v listopadu 2005 titul Nejdůvěryhodnější bankou roku v soutěži MasterCard Banka roku. Ve čtvrtém ročníku soutěže se České spořitelně podařilo získat druhé místo v kategoriích Banka roku, Nejdynamičtější banka a obhájit také titul Hypotéka roku.

V září 2005 opětovně získala Česká spořitelna významné mezinárodní ocenění Banka roku pro Českou republiku v prestižní soutěži The Banker Awards 2005. Podařilo se jí tak obhájit titul z loňského roku.

V roce 2005 vydala Česká spořitelna celkem na finančních darech věnovala 33,5 milionu Kč, Nadace ČS pak dalších 21 milionu Kč. Většina prostředků plynula na podporu projektů jako např. projekt Zelené stezky Nadace Partnerství, Občanské sdružení Sananim, Fond ohrožených dětí, Sdružení Česká katolická charitacha, Občanské sdružení Život 90, Nadační fond MAMMA apod.

Jako první komerční instituce v České republice ustanovila Česká spořitelna institut ombudsmana, ochránce práv klientů, prostřednictvím kterého buduje dlouhodobé a kvalitní vztahy s klienty. Zcela nový přístup k poskytování služeb, s důrazem na rozvoj moderních komunikačních nástrojů, umožňuje České spořitelně rychle a efektivně reagovat na požadavky trhu.

Jsme otevřenou společností

Česká spořitelna je transparentní a otevřenou společností. Proto již dlouhodobě veřejnost pravidelně otevřeně informujeme o aktuálním dění v bance i v dceřiných společnostech včetně finančních výsledků.Česká spořitelna tak dlouhodobě patří mezi informačně nejvstřícnější společnosti.

Základní fakta k 31.12.2005

Aktiva celkem 654,1 mld. Kč
Počet klientů České spořitelny 5,326,378
Počet klientů SERVIS 24 (vč. GSM) 993,892
Počet poboček 646
Průměrný počet zaměstnanců Finanční skupiny České spořitelny 10,755
Počet vydaných karet 2,941,843
Počet bankomatů 1,076

Česká spořitelna pro rok 2006 očekává meziroční nárůst čistého konsolidovaného zisku kolem 10 %, návratnost kapitálu (ROE) nad hranicí 20 % a ukazatel poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) nepřesáhne 54 %.

Aktuální akcionářská struktura České spořitelny

Akcionář Podíl na základním kapitálu Podíl na hlasovacích právech
Erste Bank 97,9% 99,5%
Města a obce České republiky 1,6% 0%
Ostatní 0,5% 0,5%

Aktuální rating České spořitelny

Ratingová agentura Dlouhodobý Krátkodobý
Fitch A- F2
Moody’s A2 Prime-1
Standard & Poor’s A- A2
Základní údaje o společnosti
IČ: 45244782
DIČ: CZ45244782

Zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.

Kód banky pro účely platebního styku: 0800

Webové stránky
Kontakt

Evropská 2690/17
160 00 Praha 6

Referenční projekty

Spolupráce s ARI

Jméno člena
Marcel Babczynski
Kontakt
jsnajdr(☼)csas.cz