ČEPS, a.s.

Základní informace

Popis

ČEPS, a.s., je provozovatelem přenosové soustavy ČR propojené s evropskými soustavami zabezpečující akcionářům růst hodnoty společnosti. ČEPS, a.s., musí zajistit bezpečný a spolehlivý provoz a rozvoj elektroenergetické přenosové soustavy v rámci propojených evropských soustav. Společnost silně vnímá důležitost spolehlivé dodávky elektřiny pro fungování hospodářství ČR v kontextu zajištění energetické bezpečnosti ČR.

Webové stránky
Kontakt

Elektrárenská 774/2

101 52 Praha 10

Referenční projekty

Spolupráce s ARI

Jméno člena
Diana Procházková
Kontakt
prochazkova@ceps.cz