Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

APES

Co vás zajímá

Posláním Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) je přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Mezi jejich priority patří reprezentace a hájení oprávněných zájmů poskytovatelů energetických služeb na českém trhu i v ostatních zemích, aktivní přispívání k dlouhodobému rozvoji energetických služeb v ČR, určování a ladění standardů energetických služeb v ČR a propagace energetických služeb ve veřejném ale i soukromém sektoru.

Podporuje:
  • zvyšování energetické účinnosti ve spotřebě ve stávajících, ale i nově stavěných komerčních a veřejných budovách, včetně využití obnovitelných zdrojů;
  • nastavení dotačních programů tak, aby efektivně kombinovaly prostředky z veřejných zdrojů (fondy EU, národní zdroje, případně další zdroje dotací) se soukromými finančními zdroji a business modely (EPC, Performance Design&Build) s cílem, co nejlepší alokace těchto zdrojů s důrazem na prokazatelnost dosažených výsledků;
  • tlak na ekonomickou výhodnost, prokazatelnost výsledků a garanci dosahovaných energetických úspor;
  • soutěžení projektů, zejména ve veřejném sektoru, na náklady životního cyklu. Našim cílem je společně s dalšími partnery pohybujícími se v oblasti šetrného stavebnictví zajistit dlouhodobou ekonomickou efektivnost a udržitelnost komplexních rekonstrukcí a nových staveb;
  • inovace: nové technologie, obchodní modely a inovativní financování jsou nezbytným předpokladem dalšího rozvoje energetických služeb;
  • stabilitu a transparentní nastavení podmínek pro podnikání v oblasti energetických služeb, které je zásadně ovlivňováno dlouhodobou energetickou politikou, nastavením priorit, legislativou, nastavením regulačního rámce (ceny, tarify, daně a další).

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.