Centrum pro rozvojové trhy

Od dubna 2017 ARI spustila Centrum pro rozvojové trhy – koordinační a podpůrné centrum členů ARI, které aktivně vyhledává komerční příležitosti, spolupracuje s mezinárodními finančními institucemi a podporuje integraci českých inženýrů, poradců a dodavatelů do mezinárodního prostředí při přípravě a realizaci infrastrukturních projektů na rozvojových trzích.

Více informací na: www.czechinfra.com