UNECE2ARI ČLENEM TÝMU SPECIALISTŮ UNECE NA PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP

ARI je členem týmu specialistů na PPP při UNECE (Evropské hospodářské komisi OSN) a
je kontaktním místem pro spolupráci s UNECE pro oblast Public-Private-Partnerships (PPP).

Šesté setkání mezinárodního týmu specialistů na PPP v Ženevě, tvořeného ze zástupců členských států a pozvaných expertů soukromého sektoru, si dalo za cíl vytvořit mezinárodní standardy projektů Public-Private-Partnership v oblasti zdravotnictví a silniční infrastruktury, včetně důrazu na transparentnost veřejného zadávání a nulovou toleranci korupce.

Cílem UNECE je prosadit jednotné standardy zadávání a strukturování projektů PPP a tím podpořit širší využití tohoto konceptu v Evropě a celém světě. UNECE spolu s EIB, EBRD, IFC vnímají PPP jako efektivnější způsob zajištění veřejné infrastruktury a veřejných služeb potřebných pro celosvětový růst.

Správné využití zkušeností, kapacit a kapitálu soukromého sektoru je podporováno jako efektivní model pro realizaci komplexních projektů, kdy je vyžadována paušální cena, dodržení termínů a zajištění dlouhodobé kvality a standardu služeb.

 

CACEARI SPOLUPRACUJE S CACE

ARI úzce spolupracuje s Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE), jejímž posláním je zlepšovat prostředí pro podnikání a prosazovat zájmy projekčních a inženýrských firem spolu se zodpovědností za dodání kvalitních služeb ve prospěch společnosti a životního prostředí. CACE zastupuje v ČR zájmy FIDIC,jehož je řádným členem od roku 1992.

ARI a CACE společně prosazují koncepční změny v oblasti veřejné infrastruktury, mezi které patří užívání vyvážených obchodních podmínekv inženýrské přípravě a výstavbě vycházejících z mezinárodně uznávaných vzorů FIDIC. Bez kvalitních smluvních pravidel hry respektujících obecné zásady pro optimální alokaci rizik vzniká potenciál pro neefektivitu, spory a dlouhodobě nekvalitní soutěžní prostředí.

 

logo_tvzPlatforma pro transparentní veřejné zakázky

Platforma pro transparentní veřejné zakázky je projekt za zvýšení transparentnosti a efektivnosti zadávání veřejných zakázek. Jsou do něj zapojeny jak politické strany, tak i podnikatelské asociace a veřejné instituce (seznam zapojených institucí a subjektů naleznete níže). Konkrétním cílem této iniciativy je vytvoření konsenzuálního návrhu principů, jejichž legislativní zakotvení přinese zvýšení transparentnosti a efektivnosti zadávání veřejných zakázek.

 

BCC logo

ARI je členem British Chamber of Commerce in Prague (BCC)

Hlavními cíli komory je podporovat a posilovat obchodní vztahy mezi Českou republikou a Spojeným královstvím, přispět ke zlepšení konkurenčního a podnikatelského prostředí v České republice a poskytnout platformu pro vytváření nových obchodních příležitostí.

Britská komora pracuje nezávisle na britském velvyslanectví v České republice, ale udržuje velmi silné vztahy s Britským velvyslanectvím a jeho obchodní a investiční oddělení v důsledku dohody o poskytování poradenství a pomoci britským společnostem při podnikání v České republice, která je součástí Overseas Business Network Initiative.

Odborná rada pro BIM

logo-czBIM-org-6

Odborná rada pro BIM je organizace, jež se chce systematicky a dlouhodobě věnovat problematice informačního modelu budovy nejen z pohledu uplatňování ve světě, ale i s ohledem na specifika českého prostředí (normy, legislativa apod.) v praxi. Informační model budovy má širší a obecnější využití. Nemá sloužit pouze architektovi pro generování projektové dokumentace nebo stále aktualizovaných vizualizací, ale v celém životním cyklu budovy – počínaje architekty a projektanty, přes projektové manažery a stavební firmy až třeba po správu budovy.

Centrum AdMaspři VUT Brno

Admas_CZ_EN_RGB-R

AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Zaměřujeme se na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií nejen v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst a obcí.

Úkolem Centra AdMaS je zajistit aplikaci aktuálních výsledků základního výzkumu formou aplikovaného výzkumu do praxe ve formě nových, resp. inovovaných stavebních materiálů a technologií s kvalitativně vyššími užitnými vlastnostmi, resp. s nižšími výrobními náklady, resp. s omezenými negativními vlivy na životní prostředí (jak ve fázi výroby, tak také během používání a samozřejmě po ukončení životnosti materiálu).