Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Akce

Využívání poddodavatelů v zadávacím řízení a při plnění veřejné zakázky

Tematické setkání, pořádané Asociací pro veřejné zakázky, se uskuteční v úterý 14. února 2023 od 14:00 do 17:30 hod. v Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

Plánovaný program setkání:
  • Zákonné ukotvení poddodavatelů v ZZVZ – JUDr. Vlastimil Fidler (Ministerstvo pro místní rozvoj)
  • Rozhodovací praxe ÚOHS ve vztahu k poddodavatelům – Mgr. Mojmír Florian (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže)
  • Praktické problémy při využívání poddodavatelů v zadávacích řízeních i v rámci plnění veřejné zakázky – přednášející bude upřesněn 
  • Panelová diskuse a možnost pokládání dotazů účastníky tematického setkání – za účasti Ing. Romana Smetánková, Ph.D. (Ernst & Young), Ing. Martina Bufková Rychecká (Compet Consult) a dalších.

Další podrobnosti k akci a možnost registrace naleznete ZDE.

Nemůžete-li se akce zúčastnit osobně, můžete se zaregistrovat k účasti formou videostream live. Po skončení akce Vám bude následující pracovní den zaslán záznam setkání. V takovém případě je potřeba v registračním formuláři zvolit jako způsob účasti livestream.

K této akci nemáme zatím žádná videa.

K této akci nemáme zatím žádné prezentace.

K této akci nemáme zatím žádné fotografie.

K této akci nemáme zatím žádné související zprávy.

K této akci nemáme zatím žádné související tiskové zprávy.

K této akci nemáme zatím žádná související stanoviska.