Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Akce

Udržitelné finance & železnice v Evropě

!POZOR! AKCE POUZE PRO ZVANÉ

Zkušenosti s financováním železnic pomocí zelených dluhopisů

Asociace pro rozvoj infrastruktury ve spolupráci se svými partnery pořádá v předvečer mezinárodního fóra panelovou diskusi o budoucnosti financování významných infrastrukturních programů v České republice.

“Železnice je nejudržitelnějším druhem dopravy. Zvýšení jejího podílu na osobní a nákladní dopravě je rozhodující pro dosažení uhlíkové neutrality” [BCG]. Francie, Španělsko, Německo, Nizozemí a mnoho dalších zemí investuje do své železnice prostřednictvím zelených dluhopisů. Francouzská společnost SNCF zahájila před šesti lety rozsáhlý program emisí zelených dluhopisů a do roku 2025 plánuje uplatnit kritéria odpovědného investování na všechny investice SNCF Group. SNCF je v současné době 3. největším emitentem zelených dluhopisů ve Francii a 6. největším na světě. Do poloviny roku 2021 vydala SNCF 22 zelených dluhopisů v hodnotě 7,6 miliardy Eur, z nichž financuje nejen železniční infrastrukturu (70 %), ale také kolejová vozidla. Dluhopisy mají splatnost 10 až 30 let a díky nim se zabránilo emisím 33 milionů tun CO2.

V příštích 20 letech si program VRT v ČR vyžádá investice ve výši až 1,2 bilionu Kč, které mají potenciál se kvalifikovat jako způsobilé v rámci Taxonomie EU a přilákat zájem evropských kapitálových trhů.

Program ke stažení ZDE


!ATTENTION! BY INVITATION ONLY

SUSTANABLE FINANCE & RAILWAY IN EUROPE

Experience with Green Bonds Financing Railway in Europe

The Czech Infrastructure Association in cooperation with its partners organises a panel discussion on the future of financing of the major infrastructure programs in the Czech Republic.

Rail is the most sustainable mode of transport. Increasing its share of passengers and freight is critical to achieving net-zero goals” [BCG]. France, Spain, Germany, Netherland and many other countries finance its investments into a railway by Green Bonds. French SNCF launched a major green bond programme six years ago and plans to convert all the SNCF Group’s investments to responsible investment criteria by 2025. SNCF is currently the 3rd largest issuer of Green Bonds in France and the 6th largest in the world. By mid-2021, SNCF had issued €7.6 billion of Green Bonds through 22 issues to finance not only rail infrastructure (70 %) but also its rolling stock. The bonds have a maturity of between 10 and 30 years and have avoided emissions of 33 million tonnes of CO2e.

In the next 20 years, the Czech HSR program will require up to €50 billions of investments, which have a potential to qualify as EU Taxonomy eligible and attract an interest of European capital markets.

Thursday, June 8, 2023 from 6 p.m. – the eve of the international forum – by invitation only.

Programme to download HERE

Partneři akce

ČSOB
vinci
Meridiam
john Laing

K této akci nemáme zatím žádná videa.

K této akci nemáme zatím žádné prezentace.

K této akci nemáme zatím žádné fotografie.

K této akci nemáme zatím žádné související zprávy.

K této akci nemáme zatím žádná související stanoviska.

Zajímá vás téma
PPP pro veřejnou infrastrukturu?

Zajímá vás téma
Vysokorychlostní tratě (VRT)?