Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Akce

Standardizace tunelů a přístup k protipožární ochraně na VRT

ARI a Správa železnic připravuje odbornou debatu k přípravě vysokorychlostní železnice (VRT) v ČR. Tématem bude problematika standardizace tunelů a přístupu k protipožární ochraně na VRT.

Vzhledem k postupující přípravě VRT na Moravě a rýsující se strategii realizace, začíná být nejvyšší čas jasně definovat koncepci strategie protipožární ochrany na této části VRT. Pro účely výběru koncesionáře pro model PPP bude nutné jasně definovat bezpečnostní předpisy, které budou muset dodavatelé dodržet.

Debaty se účastní zástupci členů ARI – projektanti, inženýři a stavaři a  zástupci Stavební správy vysokorychlostních tratí (SSVRT) Správy železnic, včetně dalších přizvaných institucí zabývající se protipožární ochranou.

V úvodu zástupci SSVRT shrnou dosavadní průběh přípravy VRT se zaměřením na tunelové stavby, uvedou základní statistiku objektů, zamýšlené konstrukce a nastíní další vize pro přípravu, ale i realizaci a údržbu tunelů. Klíčovou částí bude debata o stavu dokumentu Zásad projektování tunelů na VRT z pohledu požární bezpečnosti a požárního zásahu“.

Součástí workshopu budou také další témata:

  • důležitost rizikové analýzy – pro požární účely, stavební účely;
  • přístupy k VRT – nástupní plochy, přístup do tunelu, dojezdové časy (OTS) a návrh únikových možností z nepřístupných míst;
  • problematika náhradního napájení v tunelech;
  • vypínání trakčního vedení v případě požárního zásahu;
  • stavebně-konstrukční hledisko tunelů, např. problematika kabelových žlabů;
  • aplikace aktuálně platné legislativy (ČSN 73 7508, TSI);bezpečnostní systémy z pohledu požární ochrany (detekce, odvětrávání, suchovody aj.).
POUZE PRO POZVANÉ

Pro členy ARI (pouze projekční kanceláře a stavební firmy) a hosty.

Partneři akce

SŽ

K této akci nemáme zatím žádná videa.

K této akci nemáme zatím žádné prezentace.

K této akci nemáme zatím žádné fotografie.

K této akci nemáme zatím žádné související zprávy.

K této akci nemáme zatím žádné související tiskové zprávy.

K této akci nemáme zatím žádná související stanoviska.

Zajímá vás téma
Vysokorychlostní tratě (VRT)?