Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Akce

Školení ARI: Praktické aplikace BIM pro pilotní projekty

Školení praktické aplikace BIM pro pilotní projekty
Seznámení se s přípravou a aplikací Plánu realizace BIM (BEP) a BIM protokolu

ARI ve spolupráci se členy Pracovní skupiny pro BIM pořádá pro své členy odborné školení na téma „Praktická aplikace BIM pro pilotní projekty“, které se bude konat v pondělí 21. října 2019 v Praze.

Cílem školení je seznámit členy ARI s prací pracovní skupiny pro BIM a dokumenty vytvořenými v edici InfraBIM, pro použití na pilotních projektech. 

Shrneme Vám základními principy a procesy BIM projektu a dokumenty, které slouží pro zadání projektů. Blíže Vás seznámíme s BIM protokolem a Plánem realizace BIM (BEP), které již vzešly ze skutečných projektů dopravní infrastruktury. Součástí školení budou praktické ukázky nástrojů, modelů a způsobů práce s daty.

K této akci nemáme zatím žádná videa.

K této akci nemáme zatím žádné prezentace.

K této akci nemáme zatím žádné související zprávy.

K této akci nemáme zatím žádné související tiskové zprávy.

K této akci nemáme zatím žádná související stanoviska.

Zajímá vás téma
BIM pro dopravní stavby?