ŠKOLENÍ ARI: Příprava a hodnocení veřejných zakázek s hodnocením kvality – metodou BEST VALUE

Základní informace

Popis

Příprava a hodnocení veřejných zakázek na základě nejlepšího poměru ceny a kvality 

Školení metody BEST VALUE v České republice

Proběhne již čtvrté školení zorganizované ve spolupráci s holandskými experty z Best Value Group na téma Přípravy a hodnocení veřejných zakázek na nejlepší poměr ceny a kvality metodou BEST VALUE, které se bude konat ve středu a čtvrtek  13. a 14. listopadu 2019 v Praze.

Mezinárodní certifikaci jedné z nejrespektovanějších organizací v oblasti řízení nákupu, holandské NEVI Purspective již v minulosti získalo přes 45 zástupců soukromého a veřejného sektoru (SŽDC, ŘSD, NDS, MZE, MPSV, MMR, ÚOHS a ÚVO SR).

Pilotní veřejné zakázky na SŽDC

SŽDC jako první v rezortu dopravy úspěšně zrealizovala první zadávací řízení dle metody BEST VALUE. Veřejná zakázka na přípravu Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Brno – Přerov – Ostrava byla úspěšně udělena v roce 2019. Po kladném vyhodnocení zakázky rozhodla SŽDC využít metody BEST VALUE pro další veřejné zakázky v rámci programu přípravy vysokorychlostních tratí, jejichž hodnota plnění dosáhne stovek milionů korun. Nejbližší bude vyhlášena již do konce roku 2019, další budou následovat v roce 2020.

Školení se zúčastní společně zástupci jak veřejného, tak soukromého sektou, kteří jsou zodpovědní za přípravu a předkládání nabídek na veřejné zakázky. Věříme, že pro úspěšné zavedení této metody v ČR je klíčové pochopit její filozofii a hlavní principy, a to pro obě strany zadávacího procesu.

Lektorem bude Johannes Hiemstra, partner Best Value Group. Školení proběhne v anglickém jazyce a bude konsekutivně překládáno do českého jazyka. Účastníci získají mezinárodní certifikát BEST VALUE Procurement B, vydaný NEVI Purspective.

Více informací nalezete v přiloženém letáku.

DATUM: středa a čtvrtek 13. a 14. listopadu 2019, vždy od 9:00

MÍSTO: AK Havel & Partners, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, (mapa)

CENA: pro členy ARI a veřejný sektor: 25 000,- Kč bez DPH, pro nečleny ARI: 29 000,- Kč bez DPH (v ceně není ubytování)

Datum konání
13/11 2019 09:00 - 14/11 2019 16:00
Místo konání
AK Havel & Partners, Na Florenci 2116/15, Praha 1
Program

Snímek obrazovky 2019-10-03 v 9.46.09

Dokumentace

Prezentace
Není k dispozici
Dokumenty

Registrace