Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Akce

Školení ARI: Příprava a hodnocení veřejných zakázek na základě nejlepšího poměru ceny a kvality 

Příprava a hodnocení veřejných zakázek na základě nejlepšího poměru ceny a kvality 

Školení metody BEST VALUE v České republice

Proběhne již čtvrté školení zorganizované ve spolupráci s holandskými experty z Best Value Group na téma Přípravy a hodnocení veřejných zakázek na nejlepší poměr ceny a kvality metodou BEST VALUE, které se bude konat ve středu a čtvrtek  13. a 14. listopadu 2019 v Praze.

Mezinárodní certifikaci jedné z nejrespektovanějších organizací v oblasti řízení nákupu, holandské NEVI Purspective již v minulosti získalo přes 45 zástupců soukromého a veřejného sektoru (SŽDC, ŘSD, NDS, MZE, MPSV, MMR, ÚOHS a ÚVO SR).

Pilotní veřejné zakázky na SŽDC

SŽDC jako první v rezortu dopravy úspěšně zrealizovala první zadávací řízení dle metody BEST VALUE. Veřejná zakázka na přípravu Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Brno – Přerov – Ostrava byla úspěšně udělena v roce 2019. Po kladném vyhodnocení zakázky rozhodla SŽDC využít metody BEST VALUE pro další veřejné zakázky v rámci programu přípravy vysokorychlostních tratí, jejichž hodnota plnění dosáhne stovek milionů korun. Nejbližší bude vyhlášena již do konce roku 2019, další budou následovat v roce 2020.

Školení se zúčastní společně zástupci jak veřejného, tak soukromého sektou, kteří jsou zodpovědní za přípravu a předkládání nabídek na veřejné zakázky. Věříme, že pro úspěšné zavedení této metody v ČR je klíčové pochopit její filozofii a hlavní principy, a to pro obě strany zadávacího procesu.

Lektorem bude Johannes Hiemstra, partner Best Value Group. Školení proběhne v anglickém jazyce a bude konsekutivně překládáno do českého jazyka. Účastníci získají mezinárodní certifikát BEST VALUE Procurement B, vydaný NEVI Purspective.

K této akci nemáme zatím žádná videa.

K této akci nemáme zatím žádné prezentace.

K této akci nemáme zatím žádné související tiskové zprávy.

K této akci nemáme zatím žádná související stanoviska.

Zajímá vás téma
Metoda Best Value ?