Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Akce

Předběžná tržní konzultace k VRT Praha – Brno – Břeclav

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 709 94 234 (Zadavatel), požádala Asociaci pro rozvoj infrastruktury (ARI) o součinnost v souvislosti s předběžnou přípravou zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky, s předpokládaným názvem „Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav“ (Veřejná zakázka).

Zadavatel má zájem, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly jeho potřebám a současně, aby byly i spolu s předmětem zakázky nastaveny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), zejména zásadou přiměřenosti a dalšími zásadami upravenými v § 6 ZZVZ. Zadavatel se proto rozhodl představit svůj záměr prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace dle § 33 ZZVZ (Konzultace) okruhu potenciálních dodavatelů a diskutovat s nimi stěžejní zadávací podmínky Veřejné zakázky.

Zadavatel požádal o organizaci Konzultace ARI, která bude vystupovat jako pořadatel a moderátor Konzultace a která zájemcům poskytne bližší informace. Termín Konzultace byl stanoven na 30.1.2017 s tím, že registrace zájemců o účast na Konzultaci probíhá do 20. 1. 2017 (respektive do vyčerpání kapacity 36 osob). ARI v rámci přípravy Konzultace oslovila primárně ty potenciální dodavatele, kteří jsou ARI a Zadavateli známí zejména z předchozích obdobných projektů.

Pro více informací o průběhu Konzultace a podmínkách účasti kontaktujte ARI, a to prostřednictvím e-mailové adresy konzultace@ceskainfrastruktura.cz.

K této akci nemáme zatím žádná videa.

K této akci nemáme zatím žádné fotografie.

K této akci nemáme zatím žádné související tiskové zprávy.

K této akci nemáme zatím žádná související stanoviska.

Zajímá vás téma
Vysokorychlostní tratě (VRT)?