Mezinárodní konference EIA/SEA 2017

Základní informace

Popis

Regionální centrum EIA s. r. o. ve spolupráci s Integra Group připravují jedenáctý ročník konference EIA/SEA 2017, která se uskuteční v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava, ve dnech 17. – 18. května 2017.

Cílem konference je poskytnout prostor pro sdílení zkušeností se zpracováním SEA a EIA v ČR i zahraničí a pro výměnu názorů mezi zaměstnanci veřejné správy, autorizovanými osobami, zástupci investorů či neziskového sektoru, ohledně existujícího právního rámce, metodických postupů, a možných kroků k dalšímu zlepšování efektivity SEA a EIA v České republice. 

Hlavními tématy konference EIA/SEA 2017 budou:

  • Legislativní rámec SEA a EIA tj. nový zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, návrh zákona o liniových stavbách;
  • SEA a EIA v dopravě;
  • SEA/EIA praxe;
  • Další související aspekty – hodnocení klimatických rizik, požadavky rámcové směrnice o vodách.

Konference se zúčastní cca 100 odborníků z Ministerstva životního prostředí a dalších centrálních orgánů veřejné správy, zástupců regionálních úřadů institucí a samospráv, investoři, konzultační firmy, autorizované osoby a zástupci nevládních organizací z České republiky i Slovenska.

Předběžně přislíbili účast přední odborníci v oblasti přípravy liniových staveb a zástupci klíčových institucí (ŘSD, Asociace pro rozvoj infrastruktury – ARI, apod.). 

Do konference se můžete přihlásit zde.

Datum konání
17/05 2017 00:00 - 18/05 2017 00:00
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, Ostrava, 700 30
Program

Dokumentace

Prezentace
Není k dispozici
Dokumenty
Není k dispozici

Registrace

Online rezervace nejsou k dispozici pro tuto událost.