Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Akce

Kurz PwC Akademie: Udržitelná (ESG) aktiva a projekty

Co jsou ESG investice? Jaká jsou pravidla environmentálně udržitelných investic dle EU Taxonomie? Jak provádět klimatické, environmentální a sociální prověřování investic? Jaký je vztah ESG investic k pravidlům fondů EU 2021–2027 na straně jedné a k udržitelnému financování bank a jiných finančních institucí na straně druhé? Jaký mají ESG investice vztah k nefinančnímu výkaznictví firem a finančních institucí? Jak se ESG týká Vašich obchodních a finančních plánů a majetkového pojištění? Jak ESG integrovat do správy, řízení projektového cyklu investic a nakupování Vaší společnosti?

Obsáhlé šestidenní kurzy rozdělené do nabízené soukromému sektoru a veřejným podnikům na straně jedné a územním samosprávám na straně druhé Vám poskytnou nejen ucelené klíčové doménové znalosti v oblasti udržitelných projektů a aktiv (dopolední část), ale umožní si i vyzkoušet jejich použití během interaktivních workshopů na skutečné případové studii (odpolední část).

V kurzu budou představeny i vazby na připravovanou legislativu a regulaci v oblastech:

 • udržitelných financí, zejména evropského standardu zelených dluhopisů (EU GBS);
 • správy udržitelnosti, zejména směrnice o odpovědnosti za dodavatelský řetězec (CS3D); a
 • nefinančního reportingu, zejména ve vztahu k přijaté směrnici o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD), včetně obsahu návrhů 12 obecných evropských standardů výkazů o udržitelnosti (ESRS) z listopadu 2022.

Školení probíhá hybridní formou – můžete se zúčastnit jak prezenčně, tak online. Je tedy pouze na Vás, jakou formu si pro který modul zvolíte.

Více informací o kurzu Udržitelná (ESG) aktiva a projekty ZDE

Udržitelná aktiva a projekty: EU Taxonomie, ESG a DNSH v kontextu financování a fondů EU a ESRS

Kurz určený pro soukromý sektor a veřejné podniky.

Hlavní cílovou skupinou jsou jednotlivci ze soukromého sektoru a veřejných podniků (ve vlastnictví státu či územních samospráv) působící zejména v následujících oblastech:

 • investice a správa majetku,
 • příprava a realizace projektů (včetně fondů EU),
 • kontrola a controlling,
 • tvorba strategií a plánování,
 • nakupování, zadávání zakázek a smlouvy.

Více informací o kurzu najdete ZDE.

EU Taxonomie, ESG a udržitelnost v kontextu udržitelných financí, investic a pravidel fondů EU 2021-2027

Kurz určený pro územní samosprávy a státní sektor

Hlavní cílovou skupinou jsou úředníci územních samospráv a státního sektoru působící zejména v následujících oblastech:

 • investic a správy majetku,
 • přípravy a realizací projektů (včetně fondů EU),
 • kontroly ve veřejné správě,
 • financování,
 • strategií a plánování.

Více informací o kurzu, časový harmonogram a registraci najdete ZDE.

Více informací o dalších kurzech ESG vzdělávání pořádaných PwC Akademií naleznete ZDE.

K této akci nemáme zatím žádná videa.

K této akci nemáme zatím žádné prezentace.

K této akci nemáme zatím žádné fotografie.

K této akci nemáme zatím žádné související zprávy.

K této akci nemáme zatím žádné související tiskové zprávy.

K této akci nemáme zatím žádná související stanoviska.