Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

Nejnovější

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Akce

ARI: Zelená, chytrá a odolná města

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky (SMO ČR), Ministerstvem životního prostředí (MŽP), Evropskou investiční bankou (EIB), Britským velvyslanectvím v Praze a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD) připravuje panelovou debatu na téma: ZELENÁ, CHYTRÁ A ODOLNÁ MĚSTA – Jak zlepšovat životní prostředí českých měst a obcí trvale udržitelným územním plánováním?

Cílem konference je otevřít národní debatu o tom, jak systematicky chránit a rozvíjet životní prostředí měst a obcí celostně a integrovaně s využitím lepších postupů rozvojového plánování a moderních technologií v kontextu:

  • postupující urbanizace;
  • technologického vývoje a nových chytrých řešení;
  • změny klimatu v kontextu Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal) do roku 2050;
  • budoucího programového období EU 2021–2027.

Koncept Zelených měst je ucelený, víceodvětvový proces, v němž jsou environmentální výzvy města pravidelně identifikovány, prioritizovány a řešeny prostřednictvím cílených investic a služeb, případně regulačních nástrojů. To vše s cílem zlepšit životní prostředí měst nákladově efektivním a finančně udržitelným způsobem při maximalizaci ekonomických a sociálních přínosů pro jeho obyvatele. Chytrým řešením by měla předcházet chytrá rozhodnutí na základě informací podložených skutečností.

Více informací o konferenci naleznete v programu ke stažení.

Partneři akce

EIB
Velvyslanectví Velké Británie
Mott MacDonald
Rema
Veřejné zakázky
Silnice železnice
Společnost
Sweco Hydroprojekt
Město Český Krumlov
Velvyslanectví Francie - ekonomické oddělení
Město Třebíč
Město Strakonice
statutární město Liberec
Magistrát města Liberec
město Otrokovice, nám.3. května čp. 1340, 765 02 Otrokovice, SMO ČR, Early Birds
statutární město Liberec
AdMaS, FAST VUT v Brně
MPSV
Ecological Consulting a. s.
Pontex, s.r.o.
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
EXPO DATA spol.s.r.o.

K této akci nemáme zatím žádná videa.

K této akci nemáme zatím žádné prezentace.

K této akci nemáme zatím žádné fotografie.

K této akci nemáme zatím žádné související zprávy.

K této akci nemáme zatím žádné související tiskové zprávy.

K této akci nemáme zatím žádná související stanoviska.

Zajímá vás téma
Zelená města (Green Cities)?