Konference Dopravní infrastruktura 2018

Základní informace

Popis

litomyslKonference Dopravní infrastruktura 2018 se koná ve středu a ve čtvrtek 16. a 17. května 2018 v Zámeckém pivovaru Litomyšl.

Konference je tématicky multimodální v 7 programových blocích:

1. LEGISLATIVA – EXEKUTIVA – FINANCOVÁNÍ

2. ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

3. EFEKTIVNÍ TECHNOLOGIE OPRAV VOZOVEK

4. AUTONOMNÍ INFRASTRUKTURA

5. JAK KUPŘEDU? diskusní panel

6. BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

7. STRATEGIE – VIZE – PLÁNOVÁNÍ

Více informací  včetně online registrace najdete na www.kdi.cz

Datum konání
16/05 2018 00:00 - 17/05 2018 00:00
Místo konání
Zámecký pivovar Litomyšl, Jiráskova 133, Záhradí, Litomyšl
Program
STŘEDA 16.5.2018
09:00 – 11:00 BLOK 1
LEGISLATIVA – EXEKUTIVA – FINANCOVÁNÍ

Moderují: Jaromír Schling – Pavel Čihák – Jindřich Volf
ZAHÁJENÍ KONFERENCE
Ing. Jindřich Volf, CSc.
 - ředitel
Agentura Viaco
VYSTOUPENÍ STAROSTY MĚSTA LITOMYŠLE
Radomil Kašpar
 - starosta
město Litomyšl
ZDROJE A PODMÍNKY PRO REALIZACI INFRASTRUKTURNÍCH PROJEKTŮ
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
 - náměstek pro řízení Sekce 1. náměstka
Ministerstvo dopravy
FINANCOVÁNÍ V ROCE 2018 A SPOLEČNÁ STRATEGIE PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Ing. Zbyněk Hořelica
 - ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury
PRIORITNÍ STAVBY ŘSD ČR S AKCENTEM NA ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTI
Ing. Jan Kroupa, FEng.
 - generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR
PŘÍPRAVA A REALIZACE VÝZNAMNÝCH ŽELEZNIČNÍCH STAVEB PRO OBDOBÍ 2018 – 2023
Ing. Mojmír Nejezchleb
 - náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
ZÁKON Č. 416/2009 SB., O URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ, VODNÍ A ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY A INFRASTRUKTURY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
Ing. Martin Kolovratník
 - předseda Podvýboru pro dopravu Hospodářského výboru PS PČR
Poslanecká sněmovna PČR
KONCEPCE ROZVOJE VNITROZEMSKÉ VODNÍ DOPRAVY
Ing. Lubomír Fojtů
 - ředitel
Ředitelství vodních cest ČR
AKTUÁLNÍ POSTUPY A PROBLÉMY PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI DÁLNIČNÍCH A SILNIČNÍCH STAVEB
Ing. Radek Mátl
 - ředitel úseku výstavby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
rozprava 
11:00 – 11:30 coffee break
11:30 – 13:00 BLOK 2
ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Moderují: Alena Heinišová – Martin Kolovratník – Tomáš Slavíček
AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY VÝSTAVBY VRT V ČESKÉ REPUBLICE
Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D.
 - ředitel Odboru strategie
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Ing. Bc. Martin Švehlík, Ph.D.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
NÁHRADA STÁVAJÍCÍCH PŘEJEZDŮ ZA MIMOÚROVŇOVÁ KŘÍŽENÍ
Ing. Petr Hofhanzl
 - ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
STUDIE PROVEDITELNOSTI ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO
Ing. Josef Buriánek
 - vedoucí projektu, odbor přípravy staveb
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
BLENDING CALL – FINANCOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍCH PROJEKTŮ PO ROCE 2020 Z ÚVĚRŮ EIB
Ing. Marcela Pernicová
 - náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
NYMBURK - MLADÁ BOLESLAV, PILOTNÍ PROJEKT BIM NA SŽDC
Ing. Jan Bonev

SUDOP PRAHA a.s.
JAK ÚČELNĚ VYUŽÍT TECHNOLOGII C-ITS NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH
Ing. Michal Pavel
 - vedoucí výzkumný pracovník
AŽD Praha s.r.o.
Ing. Petr Kolář

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Jaroslav Hokeš

RADOM, s.r.o.
PŘÍSTUPNOST ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ – DOPRAVNÍ CESTY
Petr Lněnička
 - Odborný konzultant
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. – SONS ČR
rozprava 
11:30 – 13:00 BLOK 3
EFEKTIVNÍ TECHNOLOGIE OPRAV VOZOVEK

Moderují: Miroslav Němec – Michal Kortyš – Radek Mátl
CO VLASTNĚ POTŘEBUJÍ KRAJE?
Michal Kortyš
 - náměstek hejtmana
Pardubický kraj
EFEKTIVNÍ TECHNOLOGIE OPRAV VOZOVEK A DIAGNOSTIKA MOSTŮ
Ing. Miroslav Němec
 - ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI VOZOVEK PŘI REKONSTRUKCÍCH POMOCÍ VYZTUŽENÍ SKLOVLÁKNITÝMI KOMPOZITY
Ing. Štěpán Bohuš, Ph.D.

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Ing. Pavel Šperka

Vysoké učení technické v Brně
Ing. Josef Holomek, Ph.D.

Vysoké učení technické v Brně
Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.

Vysoké učení technické v Brně
APLIKACE ARAMIDOVÝCH VLÁKEN DO ASFALTOVÝCH SMĚSÍ A JEJICH PŘÍNOSY
Ing. Jiří Zedníček
 - obchodní ředitel
EMZET s.r.o.
MOBILNÍ SOUPRAVA PRO TRVANLIVOU OPRAVU VÝTLUKŮ
Ing. David Rojko
 - obchodní ředitel
FUTTEC a.s.
PŘÍSPĚVKY SFDI NA KŘÍŽENÍ KOMUNIKACÍ A ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICÍCH II. A III. TŘÍDY
Ing. Milan Dont
 - ředitel odboru příspěvků
Státní fond dopravní infrastruktury
PŘÍKLADY ŘÍZENÉ RE-PROFILACE VOZOVEK V ČR A V KANADĚ – STAVEBNICTVÍ 4.0
Ing. Vítězslav Obr, Ph.D.

Exact Control System a.s.
Ing. Martin Langr, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta dopravní
DIAGNOSTIKA MIKROTRHLIN BETONOVÝCH VOZOVEK A PŘÍKLADY JEJÍHO UPLATNĚNÍ V PRAXI ŘSD ČR
Ing. Ivan Tesař

VARS BRNO a.s.
MOSTY, JEJICH STAV, ÚDRŽBA A MOŽNÉ CESTY NÁPRAVY
Ing. Milan Komínek

Česká asociace konzultačních inženýrů – CACE
rozprava 
13:00 – 14:00 oběd
Sloupový a Seminární sál
14:00 – 15:30 BLOK 4
AUTONOMNÍ INFRASTRUKTURA

Moderují: Gustav Slamečka – Libor Švadlenka – Tomáš Janeba
ÚPRAVY INFRASTRUKTURY V PROVOZU AUTONOMNÍCH VOZIDEL
Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
 - ředitel
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
JAK ZMĚNÍ AUTONOMNÍ VOZIDLA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Ing. Martin Pichl, Ph.D.
 - vedoucí oddělení ITS a výzkumu, vývoje a inovací
Ministerstvo dopravy
BEZPEČNÁ FYZICKÁ I DIGITÁLNÍ VRSTVA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Ing. Jiří Vítek

O2 Czech Republic a.s.
SEMIAUTONOMNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ASISTENČNÍ TECHNOLOGIE VOZIDEL ŠKODA
Ing. Martin Nemčík, Ph.D. MBA
 - Company Development and Digitalization
ŠKODA AUTO a.s.
AKTUÁLNÍ VÝVOJ NEHODOVOSTI V SILNIČNÍM PROVOZU A PREVENTIVNÍ ČINNOST POLICIE ČR
plk. Ing. Tomáš Lerch
 - ředitel
Ředitelství služby dopravní policie
rozprava 
15:30 – 16:00 coffee break
16:00 – 17:00 BLOK 5
JAK KUPŘEDU? DISKUSNÍ PANEL

Moderují: Martin Kolovratník – Pavel Švagr
JAK KUPŘEDU? DISKUSNÍ PANEL
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
 - hejtman
Pardubický kraj
Ing. Václav Matyáš
 - prezident
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice
Ing. Tomáš Janeba
 - prezident
Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s.
plk. Ing. Tomáš Lerch
 - ředitel
Ředitelství služby dopravní policie
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
 - náměstek pro řízení Sekce 1. náměstka
Ministerstvo dopravy
Ing. Jan Kroupa, FEng.
 - generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR
ČTVRTEK 17.5.2018
09:00 – 11:00 BLOK 6
BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

Moderují: Josef Mikulík – Sabina Burdová – Petr Košan
AKTUÁLNÍ AKTIVITY MINISTERSTVA DOPRAVY PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
Mgr. Tomáš Neřold, M.A.
 - vedoucí samostatného oddělení BESIP (PŘ)
Ministerstvo dopravy
KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA KOMUNIKACÍCH VE MĚSTECH A OBCÍCH
Ing. Josef Mikulík, CSc.
 - předseda sekce Bezpečnosti silničního provozu
Česká silniční společnost, z.s.
Mgr. Renáta Krystyníková
 - vedoucí odboru dopravně-správního
město Otrokovice
HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI SÍTĚ DÁLNIC A SILNIC I. TŘÍDY
Ing. Jiří Ambros

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
SOUVISÍ BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU A ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH?
Leoš Nekula
 - vedoucí ZL č. 193
Měření PVV – Leoš Nekula
VYUŽITÍ SIMULAČNÍCH NÁSTROJŮ PŘI OCHRANĚ MĚKKÝCH CÍLŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, PhD.
 - Centrum AdmaS
Vysoké učení technické v Brně
VYUŽITÍ DOPRAVNÍCH TELEMATICKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH KOMBINACÍ PRO BEZPEČNOST A PLYNULOST SILNIČNÍHO PROVOZU
Ing. Patrik Reiniš
 - vedoucí obchodního odboru STM
AŽD Praha s.r.o.
NEOPRÁVNĚNÉ VSTUPY NA ŽELEZNIČNÍ TRAŤ MAJÍ VÁŽNĚJŠÍ NÁSLEDKY NEŽ NEHODY NA PŘEJEZDECH
Mgr. Pavlína Skládaná
 - výzkumný pracovník di
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
NUMERICKÁ SIMULACE ZÁDRŽNÝCH SYSTÉMŮ VOZIDEL
Ing. Miloslav Popovič
 - CAE specialist
SVS FEM s.r.o.
Ing. Jiří Stárek
 - Obchodní ředitel
SVS FEM s.r.o.
PŘÍSTUPNOST A BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ DOPRAVNÍCH TERMINÁLŮ A AUTOBUSOVÝCH NÁDRAŽÍ PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
Petr Lněnička
 - Odborný konzultant
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. – SONS ČR
rozprava 
11:00 – 11:30 coffee break
11:30 – 13:00 BLOK 7
STRATEGIE – VIZE – PLÁNOVÁNÍ

Moderují: Zdeněk Dufek – Ivo Vykydal – Jan Rajman
STUDIE PROVEDITELNOSTI VODNÍHO KORIDORU DUNAJ – ODRA – LABE
Ing. Martin Pavel

Sweco Hydroprojekt a.s.
VIZE ROZVOJE LETECKÉ DOPRAVY DO ROKU 2050
Doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D.

Univerzita Pardubice
UDRŽITELNÁ MULTIMODÁLNÍ MOBILITA
Ing. Jiří Pohl

Siemens, s.r.o.
RIZIKOVÁ ANALÝZA PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.
 - Ústav stavební ekonomiky a řízení
Vysoké učení technické v Brně
PODPORA ČISTÉ MOBILITY ZE STRANY VEŘEJNÉHO SEKTORU
Mgr. Jan Bezděkovský

Ministerstvo dopravy
Ing. Jaroslav Novosád

Ministerstvo dopravy
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
 - ředitel odboru strategie
Ministerstvo dopravy
BIM A SUPERVIZE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Ing. Ivo Vykydal
 - ředitel kanceláře ředitele SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury
ÚLOHA GEODÉZIE V SILNIČNÍ VÝSTAVBĚ
Ing. Zbyněk Kugler
 - Asociace podnikatelů v geomatice
Česká komora zeměměřičů, z.s.
rozprava 
13:00 – 14:00 oběd
Sloupový a Seminární sál

 

Dokumentace

Prezentace
Není k dispozici
Dokumenty
Není k dispozici

Registrace

Online rezervace nejsou k dispozici pro tuto událost.