Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Akce

Jak dál s BIM na infrastrukturních projektech?

Uplynula řada let od přijetí národní Koncepce BIM, zahájení přípravy vhodného prostředí pro digitalizaci stavebnictví a realizace pilotních projektů. Přesto je dnes evidentní, že plné využití BIM má před sebou stále dalekou cestu. Proč tomu tak je a jakou má BIM další budoucnost, o tom bude debata členů ARI a pozvaných hostů. Diskutovat budeme o tom, co BIM v minulých letech přinesl, kde byl úspěšný a kde ne, o jeho skutečném potenciálu, limitacích a budoucí podobě národní Koncepce BIM.

Program:

13:00

 

Přivítání hostů a otevření diskuze

Tomas Janeba – moderátor debaty

13:10

 

Agentura ČAS

 • Jaký je stav plnění národní Koncepce BIM a co s ní bude dál?
 • Strategie Agentury ČAS, její role, stav přípravy prostředí, datového standardu a metodik?
 • Zkušenosti z pilotních projektů Agentury ČAS – vyhodnocení a další podpora.
 • Jak Agentura ČAS reflektuje požadavky statní správy na povolování staveb?
 • Spolupráce se SFDI a začlenění DS dopravních staveb.

14:00

 

Správa železnic / Ředitelství silnic a dálnic / Ředitelství vodních cest

 • Jaký je stav digitalizace prostředí investorů a jejich projektů?
 • Zkušenosti z pilotních projektů – vyhodnocení a další podpora.
 • Kde investoři vidí pozitiva a přidanou hodnotu BIM a kde naopak limitace a nedostatky?
 • Míra požadavků na BIM ve veřejných zakázkách.
 • Strategie zavádění CDE.

15:30

 

Konzultanti a inženýři / Stavební společnosti

 • Jak vidí BIM konzultanti a inženýři – co dovedou a sami využívají.
 • Kde vidí pozitiva a přidanou hodnotu BIM a kde naopak limitace a nedostatky?
 • Řízení informací a využití CDE.

16:00

 

Networking a číše vína

K této akci nemáme zatím žádná videa.

K této akci nemáme zatím žádné prezentace.

K této akci nemáme zatím žádné fotografie.

K této akci nemáme zatím žádné související zprávy.

K této akci nemáme zatím žádné související tiskové zprávy.

K této akci nemáme zatím žádná související stanoviska.

Zajímá vás téma
BIM pro dopravní stavby?