Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Akce

GreenDeal4Buildings: První kulatý stůl evropského projektu Zelená dohoda pro budovy

Dekarbonizace ekonomiky se neobejde bez snížení spotřeby energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na provozu budov a městské infrastruktury. Renovace budov v ČR a SR však nedosahuje potřebného tempa. Hlavními příčinami je neefektivní financování, nedostatek projektů a nedostatečné kapacity. K uspíšení tohoto procesu vznikla iniciativa tzv. Renovační vlna (Renovation Wave) a také proto vznikly kulaté stoly.

Kulaté stoly budou stálými diskusními fóry, do nichž se zapojí více zainteresovaných stran, jako je vláda, regionální a místní orgány, finanční instituce, poskytovatelé energetických služeb a majitelé a provozovatelé budov v rámci celého hodnotového řetězce energetické účinnosti ve stavebním sektoru. Cílem kulatých stolů je analyzovat možnosti rozšíření existujících řešení a iniciativ, které byly úspěšné v jiných zemích Evropské unie, a vypracovat příslušné strategie, cestovní mapu a akční plány.

Úvodní ze série kulatých stolů k podpoře iniciativy Smart Finance for Smart Buildings, proběhne 15. února 2022, a provázet jím bude Jaroslav Maroušek, předseda správní rady společnosti SEVEn, The Energy Efficiency Center. 

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings) je součástí celoevropské iniciativy, hrazené z programu Horizon 2020. Základním úkolem projektu je organizace kulatých stolů za účasti špičkových odborníků ze soukromého i veřejného sektoru na téma: i. efektivní financování, ii. zvýšení investic do energetické účinnosti a iii. zvyšování hodnoty a důvěry investorů.

Celkovým cílem projektu je přispět k realizaci iniciativy Chytré finance pro chytré budovy (SF4SB) na Slovensku a v České republice přímou motivací zúčastněných stran prostřednictvím opatření dohodnutých a schválených národními kulatými stoly a rozpracovaných v cestovních mapách, akčních plánech a pokynech zaměřených na rozvoj tří pilířů, které jsou základem iniciativy.

Na projektu se podílí 9 partnerských organizací: SEVEn, The Energy Efficiency Center, Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS), Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES), Slovenská inovačná energetická, Ústav vzdelávania a služieb, Prvá stavebná sporitelňa, Via Europa a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) jako hlavní partner projektu.

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/

Partneři akce

SEVEN

K této akci nemáme zatím žádná videa.

K této akci nemáme zatím žádné prezentace.

K této akci nemáme zatím žádné fotografie.

K této akci nemáme zatím žádná související stanoviska.

Zajímá vás téma
Zelená města (Green Cities)?