Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Akce

ARI-SFDI čtvrtletní workshop: Praktické zkušenosti s BIM u infrastrukturních projektů v ČR

ARI ve spolupráci se SFDI pořádala odborný workshop na téma praktických zkušeností s využitím BIM u infrastrukturních projektů v České republice, který se uskuteční v pondělí 19. června 2017 od 8:30 v prostorách SFDI.

Jedná se o první ze série čtvrtletních workshopů, jejichž cílem je pravidelně sdílet a diskutovat praktické zkušenosti vzájemně mezi zástupci projekčních, inženýrských a stavebních společností se zástupci rezortu dopravy, SFDI a investorských organizací.

ARI a SFDI zastávají názor, že proces zavádění BIM do přípravy a realizace dopravní infrastruktury je velmi komplexní a dlouhodobý cíl, který se neobejde bez pravidelné interaktivní debaty o praktických aspektech zavádění BIM. Kooperativní přístup a otevřená debata o výhodách, limitacích a problémech se jeví po vzoru zahraniční praxe jako efektivní a správné řešení.

Na workshopu byly představeny a diskutovány 3 projekty:

  • Pilotní projekt BIM 5D – Karel Vonka, Strabag
  • Zkušenosti projektanta s BIM projektem intenzifikace ČOV – Petr Kuba, Sweco
  • Zkušenosti SUDOP PRAHA a.s. se zaváděním technologie BIM – Ondřej Kafka, Petr Haupt a Ivan Pomykáček, Sudop Praha

Každý projekt obsahoval praktickou prezentaci v délce 20–30 min a následnou debatu o tom, co se zdařilo, co se mohlo udělat lépe a co bylo problematické a limitující. Každý projekt měl k dispozici 60 min, délka celého workshopu byla 3 hodiny.

K této akci nemáme zatím žádná videa.

K této akci nemáme zatím žádné fotografie.

K této akci nemáme zatím žádné související tiskové zprávy.

K této akci nemáme zatím žádná související stanoviska.

Zajímá vás téma
BIM pro dopravní stavby?