Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Akce

ARI: Předběžná tržní konzultace – Zpracování dokumentace pro územní řízení – vysokorychlostní trať Praha-Běchovice – Poříčany

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7 („Zadavatel“) oznamuje konání předběžné tržní konzultace(„Konzultace“) v souvislosti s přípravou realizace veřejné zakázky s předpokládaným názvem „Zpracování dokumentace pro územní řízení – vysokorychlostní trať Praha-Běchovice – Poříčany“ („Veřejná zakázka“).

Na organizaci Konzultace Zadavatel spolupracuje s Asociací pro rozvoj infrastruktury („ARI“), která bude vystupovat jako její pořadatel a moderátor.

ARI a Zadavatel mají zájem, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly potřebám Zadavatele a současně, aby byly i spolu s předmětem zakázky nastaveny v souladu s principy zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), zejména zásadou přiměřenosti a dalšími zásadami upravenými v § 6 ZZVZ.

Zadavatel má zejména zájem představit potenciálním dodavatelům model uvažovaného hodnocení nabídek, který bude založen na aplikaci metody Best Value Approach („BVA“). Metoda BVA je ověřená praxí dalších evropských států (např. Nizozemí, Norsko), v nichž vedla ke zvýšení kvality plnění, vstupu nových dodavatelů na relevantní trh a snížení vícenákladů vznikajících na straně zadavatelů.

Zadavatel věří, že tato metoda umožní dodavatelům již v rámci nabídek prezentovat odbornost a kvalitu plnění a uvolnit dlouhodobý tlak na co nejvýraznější snížení nabídkových cen, jež tíží jak dodavatele, tak i zadavatele.

Konzultace proběhne v pondělí 30. 9. 2019 od 9:00 na adrese Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – provozovna Správy železniční dopravní cesty s tím, že s jednotlivými dodavateli se bude jednat společně. S pozvánkou byli primárně osloveni ti potenciální dodavatelé, kteří jsou Zadavateli známí.

Pozvánka je přílohou této zprávy. Za účelem prokázání zkušenosti vyplní zájemci o účast v Konzultaci registrační formulář, který je Přílohou č. 1 pozvánky, a zašlou jej e-mailem nejpozději do 23. 9. 2019 24:00 na e-mailovou adresu konzultace@ceskainfrastruktura.cz.

Více informací žádejte na: konzultace@ceskainfrastruktura.cz

 —

DATUM: pondělí 30. září 2019 od 9:00 hodin

MÍSTO: SŽDC, Dlážděná 1003/7Praha 1

REGISTRACE: konzultace@ceskainfrastruktura.cz

K této akci nemáme zatím žádná videa.

K této akci nemáme zatím žádné fotografie.

K této akci nemáme zatím žádné související zprávy.

K této akci nemáme zatím žádné související tiskové zprávy.

K této akci nemáme zatím žádná související stanoviska.

Zajímá vás téma
Vysokorychlostní tratě (VRT)?

Zajímá vás téma
Metoda Best Value ?

Zajímá vás téma
BIM pro dopravní stavby?