Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Akce

ARI: Národní konference o české infrastruktuře 2014

ARI uspořádala první ročník Národní konference o české infrastruktuře 2014 a představila svůj dokument „2014: Rok změn v dopravní infrastruktuře“, ve kterém jmenovitě navrhla změny, jejichž zavedení povede k lepšímu hospodaření státu a ušetří desítky miliard korun prostřednictvím rychlejší přípravy a efektivnějšího řízení realizace dopravní infrastruktury v ČR.

ARI touto konferencí založila tradici otevřené diskuze politických a odborných elit, zástupců investorských organizací a soukromých dodavatelů nad výzvami v oblasti veřejné infrastruktury a způsobech jejich naplnění. Účastníci otevřeně vyjádřili svůj názor a zhodnotili, zda vývoj a činnost státu za poslední období naplnila jejich vize a očekávání. Více informací naleznete na: www.infrakon.cz

V průběhu konference měli účastnici příležitost vyjádřit svůj názor ke klíčovým otázkám prostřednictvím hlasovacích zařízení a výsledky hlasování jsou k dispozici ZDE.

Výzkum mínění odborné veřejnosti o stavu a výzvách české infrastruktury

Na konferenci byly prezentovány výsledky kvantitativního průzkumu mínění odborné veřejnosti provedený ARI na cílové skupině zaměstnanců státní správy (kraje, města, obce), pracovníků dodavatelských firem a akademické obce. Výsledky výzkumu ze statistického vzorku 272 respondentů jsou k dispozici ZDE.

Konference proběhla v konferenčním centru ČNB pod patronátem Antonína Prachaře, ministra dopravy ČR, britské velvyslankyně Jan Thompson a Britské obchodní komory v Praze. Organizátorem byl B.I.D. services, generálním partnerem byla ČSOB, partnery konference byly Mott MacDonald CZ a Havel, Holásek & Partners, AK.

K této akci nemáme zatím žádná videa.

K této akci nemáme zatím žádné fotografie.

K této akci nemáme zatím žádné související zprávy.

K této akci nemáme zatím žádná související stanoviska.

Zajímá vás téma
PPP pro veřejnou infrastrukturu?