Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Akce

ARI: Hodnocení nabídek dle kvalitativních kritérií namísto nejnižší nabídkové ceny

Úrad pre verejné obstarávanie SR (ÚVO)ve spolupráci se Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI), za podpory Úradu vlády SR, pořádá debatu o způsobu Hodnocení nabídek dle kvalitativních kritérií namísto nejnižší nabídkové ceny a jejím možném přínosu k realizaci moderní a efektivní veřejné infrastruktury na Slovensku.

Bude představen a diskutován návrh metodiky nového způsobu hodnocení ekonomické výhodnosti u veřejných zakázek na intelektuální služby, jako jsou například projekční a inženýrské služby, navržený pro zadávací prostředí na Slovensku. Návrh metodiky byl inspirován metodou BEST VALUE úspěšně užívanou v Holandsku a byl připraven ve spolupráci s holandskými experty ze společnosti Best Value Group.

Experti z Best Value Group získali bohaté zkušenosti s veřejným zadáváním infrastrukturních projektů v Rijkswaterstaat(agentura holandského ministerstva infrastruktury a životního prostředí, obdoba slovenské NDS), kde metodu BEST VALUE úspěšně zavedli. Agentura má dlouhou a úspěšnou historii s realizací kvalitní dopravní infrastruktury. Proces veřejného zadávání a hodnocení nabídek metodu BEST VALUE byl zavedený v roce 2008 a od té doby byl ověřený a rozvíjený na mnoha velkých a komplexních infrastrukturních projektech s celkovou kapitálovou hodnotou přesahující 30 miliard EUR.

Cílová skupina:   100 účastníků, včetně slovenských a českých zástupců:

  • Státních institucí a investičních organizací: Úřad vlády SR, Ministerstvo dopravy, Národná diaľničná spoločnosť (NDS),
  • ostatních veřejných zadavatelů, a
  • členové ZSPS a ARI – zástupci projekčních a stavebních dodavatelů.

Jazyk:                    Anglický jazyk se simultánním tlumočením do slovenského jazyka.

Vstup:                   Členové a hosté ZSPS a ARI: vstup zdarma

ARI: Hodnocení nabídek dle kvalitativních kritérií namísto nejnižší nabídkové ceny – úvod

Hodnocení ekonomické výhodnosti – dobrá praxe z pohledu Evropské komise – Jaroslav Kračún

Metoda BEST VALUE a Evropská legislativa – Wiebe Witeveen

Návrh nové metodiky hodnocení nabídek u zakázek na intelektuální služby – Josef Hlavička

Pohled Úradu pre verejné obstarávanie SR – Danka Bekeová

PŘÍPADOVÁ STUDIE: Masarykovy Univerzity – Zkušenosti s pilotním zadáním veřejné zakázky a hodnocením ekonomické výhodnosti nabídek inspirovaným metodou BEST VALUE – Martin Hadaš

PRAKTICKÝ WORKSHOP: Stanovení kritérií a technika hodnocení nabídek demonstrovaná na případové studii projektu dopravní infrastruktury – Wiebe Witteveen a Jaap De Koning

K této akci nemáme zatím žádné související zprávy.

K této akci nemáme zatím žádné související tiskové zprávy.

K této akci nemáme zatím žádná související stanoviska.

Zajímá vás téma
Metoda Best Value ?