Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Akce

ARI: EIA – Dobrá evropská praxe

Ministerstvo dopravy (MD), Ministerstvo životního prostředí (MŽP) aAsociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) ve spolupráci a za účasti expertů JASPERS a zahraničních hostů, pořádají odbornou debatu u kulatého stolu k tématu „Dobré evropské praxe posuzování EIA“.

Odborná debata se koná 20. června 2016 v prostorách Ministerstva dopravy ČR za účasti zástupců z okolních států.

Společným zájmem MD, MŽP a ARI je s doporučením JASPERS formulovat dobrou praxi při posuzování environmentálních vlivů tak, aby se do budoucna zvýšila efektivita přípravy a výstavby dopravní infrastruktury v ČR a předešlo se potenciálním komplikacím.

Pokud budete mít problémy s registrací, napište nám na: office@ceskainfrastruktura.cz

Poplatek pro nečleny ARI: 950,- Kč/osoba.

EIA – Dobrá evropská praxe – úvod

EIA – Dobrá evropská praxe – Zuzana Kaparová

EIA – Dobrá evropská praxe – Katarína Hobzová

EIA – Dobrá evropská praxe – Matthias Gather

EIA – Dobrá evropská praxe – Pavol Kováčik

EIA – Dobrá evropská praxe – Mariusz Duszczyk

EIA – Dobrá evropská praxe – Jiří Dusík

EIA – Dobrá evropská praxe – JASPERS a MŽP

K této akci nemáme zatím žádné fotografie.

K této akci nemáme zatím žádné související zprávy.

K této akci nemáme zatím žádné související tiskové zprávy.

K této akci nemáme zatím žádná související stanoviska.

Zajímá vás téma
Urychlení povolovacích procesů?