Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Akce

ARI: DESIGN-BUILD – výhody a nevýhody, zkušenosti ze Slovenska

Kulatý stůl ARI na téma DESIGN-BUILD, který se uskuteční již tento čtvrtek 19. června 2014 od 8:30 do 12:00 v prostorách Czech Business Club v ulici Spálená 14, Praha 1 formou „Business snídaně“. Účast potvrdilo minimálně 25 účastníků z řad projektantů, stavebních dodavatelů a konzultantů včetně zástupců MDČR, SFDI a ŘSD.

Kulatý stůl začne krátkými prezentacemi na níže uvedená témata:

 • Lukáš Klee: Metoda Design-Build
 • Ivan Brlej: Žlutá kniha FIDIC
 • Juraj Tkáč: Použití Žluté knihy FIDIC na Slovensku
 • Jan Loško: Zahraniční zkušenosti se zadáváním Design-Build

Následovat bude řízená diskuze a hledání koncensu na vybrané otázky:

 • Zkušenost s nedávnými slovenskými projekty Design-Build – co využít a co dělat jinak
 • Jaké projekty jsou vhodné pro Design-Build – Míra rozpracovanosti projektové dokumentace – požadavky objednatele
 • Optimální přenos rizik
 • Paušální cena
 • Obchodní podmínky
 • Způsob zadání veřejné zakázky formou Design-Build – hodnocení návrhů
 • Je možné úspěšně využít Design-Build v ČR?
 • Jak začít s Design-Build v ČR? – typ pilotních projektů

Cílem setkání je diskutovat možnosti a zkušenosti s využitím Žluté knihy FIDIC v ČR – výhody, nevýhody, příležitosti a omezení. Jako základ diskuze poslouží zkušenosti se slovenskými projekty, kterých se řada členů ARI v nedávné době účastnila a má s nimi aktuální zkušenost. Výstupem kulatého stolu bude stanovisko ARI ke způsobu zadávání formou Design-Build.

K této akci nemáme zatím žádná videa.

K této akci nemáme zatím žádné fotografie.

K této akci nemáme zatím žádné související zprávy.

K této akci nemáme zatím žádné související tiskové zprávy.

K této akci nemáme zatím žádná související stanoviska.