Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Akce

RETHINK: Inovační fórum ke změně klimatu a energetické bezpečnosti

Změna klimatu a energetická bezpečnost představují zásadní a velmi naléhavé výzvy pro naši prosperitu a kvalitu života. Významné společnosti v České republice se proto rozhodly spojit síly a prostřednictvím projektu RETHINK spolupracovat:

  • na řešení a podpoře vhodných opatření pro boj se změnou klimatu a
  • v hledání cest posilujících naši odolnost (resilienci) vůči nedostatku energií, jejich vysokým cenám, jakož i externím výpadkům jejich dodávek.

Projekt RETHINK, vytvořený Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD) a podporovaný mnoha předními společnostmi, jakož i partnerskými asociacemi a nevládními organizacemi v České republice, je iniciativou pod vedením generálních ředitelů obdobně smýšlejících společností, které se zavázaly k úspěšnému přechodu na klimaticky neutrální (Net Zero) ekonomiku zaváděním účinných, praktických a měřitelných řešení.

Inovační fórum ke změně klimatu a energetické bezpečnosti (“Fórum”) je první veřejnou akci projektu RETHINK. Má ukázat konkrétní cesty, jak v Česku působící firmy přehodnocují způsob, jakým provozují své podnikání, aby zajistily svoji dlouhodobou udržitelnost, odolnost (resilienci) a konkurenceschopnost, a přispěli tak současně i k větší prosperitě, stabilitě, ochraně životního prostředí a sociální vyspělosti české společnosti. Tato akce poskytne příležitost dozvědět se o aktuálních inovativních přístupech v tématu klimatické neutrality (Net Zero) a energetické bezpečnosti, jakož i možnost sdílet vzájemně myšlenky, jak těžit z výhod přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku napříč vybranými sektory českého hospodářství.

S rostoucími důkazy o tom, že změna klimatu představuje jak významné systémové finanční, tak i podnikatelské riziko (ale také zdroj nových podnikatelských příležitostí a inovací), odráží projekt RETHINK imperativ, aby česká podnikatelská komunita hrála proaktivní roli při ochraně dlouhodobé ekonomické, sociální a environmentální prosperity a konkurenceschopnosti České republiky.

Fórum je tvořeno šesti tematickými panely, ve kterých se v prezentaci moderních řešení a následné diskusi nad tématy energetické bezpečnosti a dekarbonizace, dopravy a mobility, budov a stavebnictví, oběhového hospodářství, vodárenstvé a ESG a udržitelného financování představí vrcholní manažeři významných inovativních firem působících v Česku.

Potřeba skutečné energetické bezpečnosti vyvolaná současnými světovými událostmi dodává nový a naléhavý impuls k dobře promyšlenému snížení naší závislosti na fosilních palivech. Toto činí z Fóra, kterému prostory laskavě poskytl Francouzský institut v Praze, obzvláště aktuálním a hodnotným.

REGISTRACE ZDE

Základní informace

Účastníci

150+, včetně seniorních zástupců:

  • v Česku působící podnikatelé napříč energetikou, dopravou, vodárenstvím, odpadovým hospodářstvím, budovami a stavebnictvím a finančním sektorem, včetně generálních ředitelů (CEOs) a manažerů
  • asociace soukromého a veřejného sektoru
  • organizace občanské společnosti
  • velvyslanectví a zahraniční obchodní komory
  • investoři, vlastníci a manažeři aktiv
  • mezinárodní finanční instituce a mezinárodní mezivládní organizace
  • výrobci a dodavatelé řešení v oblasti udržitelnosti, zejména technologické firmy
  • český veřejný sektor (ministerstvo životního prostředí, ministerstvo průmyslu a obchodu, české kraje, města a obce

Zastoupení

90 % soukromý sektor | 10 % veřejný sektor

Jazyk

Česky a anglicky (angličtina bude simultánně tlumočena do češtiny a opačně)

Účastnický poplatek

Členové CBCSD: zdarma (2 osoby), nečlenové CBCSD: 2 400 Kč + VAT (21%) na osobu

Registrace

Chcete-li být registrováni a informováni o aktualizacích, zaregistrujte se na akci ZDE

Partneři akce

K této akci zatím neevidujeme žádné účastníky.

K této akci nemáme zatím žádná videa.

K této akci nemáme zatím žádné prezentace.

K této akci nemáme zatím žádné fotografie.

K této akci nemáme zatím žádné související tiskové zprávy.

K této akci nemáme zatím žádná související stanoviska.

Zajímá vás téma
Zelená města (Green Cities)?

Přihlašte se k odběru novinek