Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Akce

RETHINK: Inovační fórum ke změně klimatu a energetické bezpečnosti

Změna klimatu a energetická bezpečnost představují zásadní a velmi naléhavé výzvy pro naši prosperitu a kvalitu života. Významné společnosti v České republice se proto rozhodly spojit síly a prostřednictvím projektu RETHINK spolupracovat:

  • na řešení a podpoře vhodných opatření pro boj se změnou klimatu a
  • v hledání cest posilujících naši odolnost (resilienci) vůči nedostatku energií, jejich vysokým cenám, jakož i externím výpadkům jejich dodávek.

Projekt RETHINK, vytvořený Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD) a podporovaný mnoha předními společnostmi, jakož i partnerskými asociacemi a nevládními organizacemi v České republice, je iniciativou pod vedením generálních ředitelů obdobně smýšlejících společností, které se zavázaly k úspěšnému přechodu na klimaticky neutrální (Net Zero) ekonomiku zaváděním účinných, praktických a měřitelných řešení.

ZNOVUPROMYŠLENÍ ZPŮSOBU, JAKÝM PODNIKÁME. Prohlášení české podnikatelské komunity na podporu klimatických cílů Pařížské dohody  a Klimatického paktu z Glasgow k přečtení a stažení ZDE

Inovační fórum ke změně klimatu a energetické bezpečnosti (“Fórum”) je první veřejnou akci projektu RETHINK. Má ukázat konkrétní cesty, jak v Česku působící firmy přehodnocují způsob, jakým provozují své podnikání, aby zajistily svoji dlouhodobou udržitelnost, odolnost (resilienci) a konkurenceschopnost, a přispěli tak současně i k větší prosperitě, stabilitě, ochraně životního prostředí a sociální vyspělosti české společnosti. Tato akce poskytne příležitost dozvědět se o aktuálních inovativních přístupech v tématu klimatické neutrality (Net Zero) a energetické bezpečnosti, jakož i možnost sdílet vzájemně myšlenky, jak těžit z výhod přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku napříč vybranými sektory českého hospodářství.

S rostoucími důkazy o tom, že změna klimatu představuje jak významné systémové finanční, tak i podnikatelské riziko (ale také zdroj nových podnikatelských příležitostí a inovací), odráží projekt RETHINK imperativ, aby česká podnikatelská komunita hrála proaktivní roli při ochraně dlouhodobé ekonomické, sociální a environmentální prosperity a konkurenceschopnosti České republiky.

Fórum je tvořeno šesti tematickými panely, ve kterých se v prezentaci moderních řešení a následné diskusi nad tématy energetické bezpečnosti a dekarbonizace, dopravy a mobility, budov a stavebnictví, oběhového hospodářství, vodárenstvé a ESG a udržitelného financování představí vrcholní manažeři významných inovativních firem působících v Česku.

Potřeba skutečné energetické bezpečnosti vyvolaná současnými světovými událostmi dodává nový a naléhavý impuls k dobře promyšlenému snížení naší závislosti na fosilních palivech. Toto činí z Fóra, kterému prostory laskavě poskytl Francouzský institut v Praze, obzvláště aktuálním a hodnotným.

REGISTRACE ZDE

Základní informace

Účastníci

150+, včetně seniorních zástupců:

  • v Česku působící podnikatelé napříč energetikou, dopravou, vodárenstvím, odpadovým hospodářstvím, budovami a stavebnictvím a finančním sektorem, včetně generálních ředitelů (CEOs) a manažerů
  • asociace soukromého a veřejného sektoru
  • organizace občanské společnosti
  • velvyslanectví a zahraniční obchodní komory
  • investoři, vlastníci a manažeři aktiv
  • mezinárodní finanční instituce a mezinárodní mezivládní organizace
  • výrobci a dodavatelé řešení v oblasti udržitelnosti, zejména technologické firmy
  • český veřejný sektor (ministerstvo životního prostředí, ministerstvo průmyslu a obchodu, české kraje, města a obce

Zastoupení

90 % soukromý sektor | 10 % veřejný sektor

Jazyk

Česky a anglicky (angličtina bude simultánně tlumočena do češtiny a opačně)

Účastnický poplatek

Členové CBCSD: zdarma (2 osoby), nečlenové CBCSD: 2 400 Kč + VAT (21%) na osobu

Registrace

Chcete-li být registrováni a informováni o aktualizacích, zaregistrujte se na akci ZDE

Partneři akce

Zahájení a úvodní řeč, Petr J. Kalaš, prezident, CBCSD

Veronique Debord-Lazaro, attaché pro vědu, Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze

Slova podpory projektu RETHINIK ze strany partnerských organizací

moderuje Zuzana Krejčiříková, viceprezidentka, CBCSD (ČEZ)

Jiří Mlynář, vedoucí Nákupu energií, E.ON

Jan Gřunděl, vedoucí prodejů pro průmysl, Schneider Electric

Jaromír Vorel, jednatel, ŠKOENERGO

Eva Polanská, Vedoucí strategie a M&A, Pražská energetika (PRE)

Martin Růžička, ředitel úseku rozvoje technologií a efektivity, Unipetrol

Host panelu: Jan Harnych, manažer pro energetiku, Svaz průmyslu a dopravy ČR

moderuje Petr Dovolil, člen prezidia, CBCSD (PwC)

Roman Kokšal, generální ředitel, Siemens Mobility

Karel Novák, ředitel pro produktové portfolio, IVECO

Ondřej Přibyl, děkan, Fakulta dopravní ČVUT v Praze

Veronika Marčeková, Projektový manažer v oblasti udržitelnosti, ŠKODA AUTO

Host panelu: Kateřina Davidová, manažer, Centrum pro dopravu a energetiku (CDE)

moderuje Petr Matyáš, předseda představenstva, Odborná rada pro BIM – buildingSMART Czech Republic (di5 architekti, inženýři)

Filip Křesťan, výrobně-technický ředitel, Metrostav

Petr Štěpánek, České vysoké učení technické v Praze

Ondřej Šrámek, ředitel korporátních záležitostí Východní Evropa, Knauf Insulation

Lukáš Tůma, vedoucí projekce, Strabag

Host panelu: Jiří Nouza, prezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS)

moderuje Petr J. Kalaš, prezident, CBCSD

Marie Logrová, PR manažerka, MALFINI

Pavel Zedníček, výkonný a finanční ředitel, Incien

Roman Snop, vedoucí oddělení vědy a výzkumu, ČEZ Energetické produkty

Barbora Kotoun, manažer udržitelnosti pro region CEE, IKEA

Host panelu: Jan Gemrich, výkonný tajemník, Svaz výrobců cementu ČR

moderuje Petr Dovolil, člen prezidia, CBCSD (PwC)

Pavel Válek, předseda představenstva, Pražská vodohospodářská společnost (PVS)

Jaroslav Ďuriš, generální ředitel, WERO Energy

Tomáš Pešek, manažer pro rozvoj, REMA Reda Rahma, generální ředitel, Veolia Energie

Host panelu: Filip Wanner, člen komise pro čistírny odpadních vod, Svaz vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK CR)

moderuje Hana Kovářová, členka presidia, CBCSD (Komerční banka) BNP Paribas

Magdalena Radová, Impact & Investment Manager, Tilia Impact Ventures

Eva Bučová, vedoucí komise pro udržitelnost, ING (zástupce Změny k lepšímu)

Jan Brázda, partner (odpovědný za ESG & veřejný sektor v ČR a infrastrukturní finance ve střední a východní Evropě), PwC

Host panelu: Andrea Ferjenčíková, zástupce Skupiny EIB v Česku, Evropská investiční banka

Video příspěvek, Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD)

Jonathan Wootliff, RETHINK ambasador

Eva Volfová, náměstkyně ministryně, Ministerstvo životního prostředí ČR

Petr J. Kalaš, prezident, CBCSD

K této akci nemáme zatím žádné prezentace.

K této akci nemáme zatím žádné fotografie.

K této akci nemáme zatím žádné související tiskové zprávy.

K této akci nemáme zatím žádná související stanoviska.

Zajímá vás téma
Zelená města (Green Cities)?