STRATEGICKÉ PARTNERSTVÍ PRO ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ČR

ARI – TISKOVÁ ZPRÁVA: Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE) společně prosazují koncepční změny v oblasti veřejné infrastruktury, které umožní efektivní, hospodárnou a rychlejší přípravu a realizaci infrastrukturních projektů, mezi které patří užívání vyvážených obchodních podmínek ve výstavbě vycházejících z mezinárodně uznaných vzorů FIDIC. „Asociace pro rozvoj infrastruktury uzavřela dohodu […]

Cenu za obchvat Bratislavy postráži favorit, súťažil sám

ekonomika sme.sk: Diaľnice na západe Slovenska sa majú stavať v režime, ktorý vyniesol v minulosti ceny ciest do extrému. Firma, ktorá štátu radila, postráži aj ceny nových diaľnic. BRATISLAVA. Šesťdesiat kilometrov novej štvorprúdovky okolo Bratislavy a smerom na Dunajskú Stredu má reálnejšiu podobu. Ministerstvo dopravy už totiž vybralo poradcu, ktorý mu s týmito diaľnicami pomôže. […]

Otevření nového depa v Plzni

PMDP: Nejmodernější opravárenský areál v ČR byl dnes slavnostně otevřen V areálu Škody v Plzni byla dnes s ročním předstihem zprovozněna nová technická základna Plzeňských městských dopravních podniků. Jedná se o jeden z největších projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP projekt – Public Private Partnerships) v České republice. Nové depo bude v současné době sloužit 112 autobusům a 86 trolejbusům. […]

SFDI zahájilo přípravu metodiky zadávání metodou Design-Build pro dopravní stavby

ARI: ARI byla přizvána do Řídícího týmu projektu SFDI „Metodika pro zadávání veřejné zakázky formou DB pro dopravní stavby v ČR“, jehož dodavatelem je Deloitte Advisory. Tento týden byl projekt zahájen, jeho ukončení je plánováno na konec ledna 2015. Vedle ARI je součástí Řídícího týmu také CACE a Sdružení pro výstavbu silnic. Dílčí výstupy budou […]

Nová univerzitní nemocnice v Bratislavě bude zadána jako PPP

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské Republiky (MZSR) zahájilo konzultaci s trhem nad záměrem realizace nové Univerzitní nemocnice v Bratislavě. Projekt by měl být zadán formou 30-ti leté koncese (metodou PPP). Více informací naleznete v přílohách této zprávy. Zkráceně, MZSR předpokládá: - délku koncese 30 let - koncesionář ponese riziko poptávky - pouze asistenci při uzavírání dlouhodobých smluv […]

Penta sa chce do novej nemocnice v Bratislave pustiť sama

ekonomika.sme.sk: Nemocnica by mala stáť 250 miliónov eur. Štát nechce, aby sa na nej investor učil. Ministerstvo zdravotníctva ukázalo niektoré podmienky, ktoré by mala splniť firma, ktorá má do troch rokov pre štát postaviť v Bratislave novú hlavnú nemocnicu približne za 250 miliónov eur. „Podmienkou pre investora bude, že v minulosti musel navrhnúť, postaviť a […]

Polská novela ZVZ je inspirací pro nově připravovaný ZVZ v ČR

Polský Sejm schválil dalekosáhlé změny v polském zákoně o veřejných zakázkách. Rozhodující většinu z nich dlouhodobě prosazoval trh, zejména stavební sektor a oborové organizace, kterým se podařilo úspěšně upozornit na hlavní problémy a nedostatky systému zadávání veřejných zakázek v Polsku. Nejdůležitější je povinnost zadavatelů analyzovat nabídky nižší o 30% než průměr cen Nejpodstatnější je změna […]

Stanovisko ARI k metodě zadávání Design-Build pro dopravní a pozemní stavby

ARI – STANOVISKO: ARI vydává stanovisko ke způsobu zadávání metodou Design-Build v návaznosti na diskuzi, která proběhla 19. června 2014 formou kulatého stolu na téma zadávání výstavbových projektů touto metodou. ARI doporučuje využití různých způsobů zadávání projektů veřejné infrastruktury podporovaných FIDIC, jako alternativu k tradičnímu způsobu zadávání, včetně metody Design-Build na základě „Žluté knihy FIDIC“ pro vhodné projekty, u […]

ARI je členem Dispute Resolution Board Foundation

ARI: ARI se stala členem DRBF – Dispute Resolution Board Foundation, mezinárodní neziskové organizace, která podporuje snahu o minimalizaci nákladných sporů ve stavebnictví metodou komisí pro řešení sporů. DRBF pomáhá při zavádění těchto metod poradenstvím a doporučeními. ARI reprezentuje JUDr. Lukáš Klee, Ph.D. „Naše účast v DRBF je dalším krokem ARI na cestě k zefektivnění […]

Závěry z Národní konference o české infrastruktuře 2014

ARI: První ročník Národní konference o české infrastruktuře se uskutečnil 16. dubna 2014 v ČNB. ARI zde představila svůj dokument „2014: Rok změn v dopravní infrastruktuře“, ve kterém jmenovitě navrhuje změny, jejichž zavedení povede k lepšímu hospodaření státu a ušetří desítky miliard korun prostřednictvím rychlejší přípravy a efektivnějšího řízení realizace dopravní infrastruktury v ČR. Z […]