MD: Obchodní podmínky – dílčí úpravy v souvislosti se zákonem č. 134/2016 Sb. a pilotní ověření ZOP Zelené knihy

Ministerstvo dopravy ČR nás informovalo o tom, že odsouhlasilo, aby ŘSD provedlo mírnou změnu v ZOP červené knihy, která souvisí s pravidly nového zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (změna v článcích 11.2. a 13.1.). Dále bylo odsouhlaseno, aby ŘSD u urgentních veřejných zakázek na opravy a malé investiční akce využilo a pilotně […]

ARI: MD zahájilo diskuzi o zvláštních obchodních podmínkách ŘSD k bílé knize FIDIC

Ministerstvo dopravy (MD) zahájilo konzultaci nad zpracovaným návrhem zvláštních obchodních podmínek (ZOP) ŘSD pro bílou knihu FIDIC. Jedná se celkem o 4 kusy zvláštních obchodních podmínek: 1. Projekční práce 2. Inženýrská činnost 3. Průzkumné práce 4. Technický dozor investora MD připouští, že ve srovnání s předchozími konzultačními procesy k ostatním knihám FIDIC se bude pravděpodobně […]

INTERVIEW S PROF. ANDREW MCNAUGHTONEM O VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍCH

V prosinci 2016 se konala neformální diskuze s profesorem Andrew McNaughtonem, technickým ředitelem High Speed Two Ltd., současným předsedou UIC (International Railway Union) Inter City and High Speed Forum a podpředsedou EU Transport Advisory Group v letech 2006-2013. Cílem ARI je zprostředkovat mezinárodní zkušenosti s plánováním a přípravou vysokorychlostních tratí ve světě. ARI vnímá vysokorychlostní tratě […]

Rychlovlaky „smršťují“ celé státy

„Musíte se sami rozhodnout, v jaké zemi chcete za třicet let žít,“ říká Andrew McNaughton, šéfinženýr britského projektu expresní železnice High Speed Two.   MARTIN RYCHLÍK | 6. ledna 2017 | Lidové Noviny   LN Proč jste navštívil Česko? Česká republika přece zvažuje možnosti vysokorychlostní železnice… LN Ano, ale už docela dost dlouho, přes dvacet let. Stejně tak jako mnoho jiných zemí. Díky […]

PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE K VRT PRAHA – BRNO – BŘECLAV

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 709 94 234 (Zadavatel), požádala Asociaci pro rozvoj infrastruktury (ARI) o součinnost v souvislosti s předběžnou přípravou zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky, s předpokládaným názvem „Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav“ (Veřejná zakázka). Zadavatel má zájem, aby […]

ARI: Pozměňovací návrh ke Stavebnímu zákonu a zákonu 416/2009 Sb., o urychlení výstavby

ARI, SPS a další profesní organizace připravili komentář k pozměňovacímu návrhu, který cílí na změnu Stavebního zákona, zákona 416/2009 Sb. o urychlení výstavby a dalších souvisejících zákonů. Cílem je urychlit přípravu klíčových staveb a přiblížit povolovací proces zahraniční praxi. Pozměňovací zákon byl konzultován s MD, SFDI, MPO, ČEZ, ČEPS a dalšími. Jeho příprava byla velmi intenzivní. […]

ARI: PF 2017

Máme za sebou další rok, během kterého jsme společně dosáhli nemalých úspěchů při prosazování dobré praxe a koncepčních změn. V roce 2016 byla nově otevřena diskuze o koncepčních změnách povolovacích procesů a EIA, vznikl pozměňovací návrh upravující Stavební zákon a zákon o urychlení výstavby tak, aby se skutečně urychlila příprava dopravní infrastruktury, počalo zavádění BIM […]

Překážky v investování PPP projektů

Tento dokument shrnuje příspěvky ze strany Evropského odborného centra pro PPP projekty (EPEC, součást EIB Advisory Services) v souvislosti se třetím pilířem Investičního plánu pro Evropu. Dokument obsahuje nejčastější překážky v investování projektů v Evropě formou PPP. Oceňuje, že členské státy, které používají PPP již nějakou dobu, jsou schopni dodat projekty díky PPP úsporně a efektivně. […]

Na SFDI vzniká pracovní skupina pro zavedení BIM u dopravních staveb

SFDI oslovila ARI k účasti v pracovní skupině, jejíž cílem má být příprava pilotních projektů a návrh dalšího postupu pro ověření přínosů a možnosti zavedení BIM pro projekty dopravní infrastruktury. ARI proto zakládá interní pracovní skupinu svých členů, kteří mají zájem přispět svými zkušenostmi, aktivně se účastnit diskuzí a připomínkování dostupných materiálů. — Zájem rezortu […]