BIM: Roadmap digitální projektové přípravy a výstavby

Dokument vydaný spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury k zavádění moderních IT procesů a technologií při projektování, výstavbě a provozování objektů ve stavebnictví ve Spolkové republice Německo.  ARI zajistila překlad dokumentu do českého jazyka v návaznosti na odbornou debatu u kulatého stolu ARI, která proběhla v Praze dne 14. října 2016 na Ministerstvu dopravy ČR za účasti […]

ARI: Pracovní skupina k Rychlým spojením

Proběhlo první setkání pracovní skupiny k Rychlým spojením, kde byl prezentován „Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR“.  Pracovní skupiny se zúčastnili zástupci dotčených ministerstev, poslanci a ARI, která zde zastupuje soukromý sektor.

ARI–SŽDC: PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE K VRT PRAHA – BRNO – BŘECLAV

V pondělí 30. ledna 2017 proběhla předběžná tržní konzultace k  zadávacímu řízení na zadání veřejné zakázky, s předpokládaným názvem „Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav“ (Veřejná zakázka), kterou pořádala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) spolu s Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI), která celou akci moderovala. Zadavatel se rozhodl představit svůj záměr prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace okruhu potenciálních […]

ARI k diskuzi o zvláštních obchodních podmínkách k bílé knize FIDIC

Zástupci ARI – prezident Tomáš Janeba a Vít Stehlík ze společnosti White & Case – se zúčastnili diskuze se zástupci Ministerstva dopravy ČR, ŘSD a oborových organizací na téma Zvláštní obchodní podmínky k bílé knize FIDIC. ARI prezentovala svůj názor, že současný návrh je nevyhovující a požaduje diskuzi o způsobu práce konzultantů, zadavatelů a investorů podle […]

MD: Obchodní podmínky – dílčí úpravy v souvislosti se zákonem č. 134/2016 Sb. a pilotní ověření ZOP Zelené knihy

Ministerstvo dopravy ČR nás informovalo o tom, že odsouhlasilo, aby ŘSD provedlo mírnou změnu v ZOP červené knihy, která souvisí s pravidly nového zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (změna v článcích 11.2. a 13.1.). Dále bylo odsouhlaseno, aby ŘSD u urgentních veřejných zakázek na opravy a malé investiční akce využilo a pilotně […]

ARI: MD zahájilo diskuzi o zvláštních obchodních podmínkách ŘSD k bílé knize FIDIC

Ministerstvo dopravy (MD) zahájilo konzultaci nad zpracovaným návrhem zvláštních obchodních podmínek (ZOP) ŘSD pro bílou knihu FIDIC. Jedná se celkem o 4 kusy zvláštních obchodních podmínek: 1. Projekční práce 2. Inženýrská činnost 3. Průzkumné práce 4. Technický dozor investora MD připouští, že ve srovnání s předchozími konzultačními procesy k ostatním knihám FIDIC se bude pravděpodobně […]

INTERVIEW S PROF. ANDREW MCNAUGHTONEM O VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍCH

V prosinci 2016 se konala neformální diskuze s profesorem Andrew McNaughtonem, technickým ředitelem High Speed Two Ltd., současným předsedou UIC (International Railway Union) Inter City and High Speed Forum a podpředsedou EU Transport Advisory Group v letech 2006-2013. Cílem ARI je zprostředkovat mezinárodní zkušenosti s plánováním a přípravou vysokorychlostních tratí ve světě. ARI vnímá vysokorychlostní tratě […]

Rychlovlaky „smršťují“ celé státy

„Musíte se sami rozhodnout, v jaké zemi chcete za třicet let žít,“ říká Andrew McNaughton, šéfinženýr britského projektu expresní železnice High Speed Two.   MARTIN RYCHLÍK | 6. ledna 2017 | Lidové Noviny   LN Proč jste navštívil Česko? Česká republika přece zvažuje možnosti vysokorychlostní železnice… LN Ano, ale už docela dost dlouho, přes dvacet let. Stejně tak jako mnoho jiných zemí. Díky […]

PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE K VRT PRAHA – BRNO – BŘECLAV

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 709 94 234 (Zadavatel), požádala Asociaci pro rozvoj infrastruktury (ARI) o součinnost v souvislosti s předběžnou přípravou zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky, s předpokládaným názvem „Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav“ (Veřejná zakázka). Zadavatel má zájem, aby […]