ARI: Prof. McNaughton se zúčastní Železniční konference v Pardubicích

Prof. Andrew McNaughton, technický ředitel High Speed Two Ltd., vystoupí v pátek 31. března na Železniční konferenci v Pardubicích. Bude hovořit na téma projektování a financování Rychlých spojení, kde předá své zkušenosti z mezinárodních projektů. Tomuto tématu se profesor Andrew McNaughton věnuje také v interview o vysokorychlostních tratích, které je ke shlédnutí zde. Více o konferenci na: www.zeleznicnikonference.cz

BIM: Zavádění postupového plánu digitalizace při přípravě a realizaci staveb

ARI Vám přináší další dokument vydaný spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury k zavádění digitálních technologií (BIM) do procesů projektování, výstavby a provozu dopravní infrastruktury ve Spolkové republice Německo. Tato „První monitorovací zpráva“ vydaná v lednu 2017 přináší informaci o: -          probíhajících pilotních projektech, „Dosavadní zkušenosti s procesy BIM u projektu tunelu Rastatt jsou bez výjimky pozitivní: […]

BIM: Roadmap digitální projektové přípravy a výstavby

Dokument vydaný spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury k zavádění moderních IT procesů a technologií při projektování, výstavbě a provozování objektů ve stavebnictví ve Spolkové republice Německo.  ARI zajistila překlad dokumentu do českého jazyka v návaznosti na odbornou debatu u kulatého stolu ARI, která proběhla v Praze dne 14. října 2016 na Ministerstvu dopravy ČR za účasti […]

ARI: Pracovní skupina k Rychlým spojením

Proběhlo první setkání pracovní skupiny k Rychlým spojením, kde byl prezentován „Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR“.  Pracovní skupiny se zúčastnili zástupci dotčených ministerstev, poslanci a ARI, která zde zastupuje soukromý sektor.

ARI–SŽDC: PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE K VRT PRAHA – BRNO – BŘECLAV

V pondělí 30. ledna 2017 proběhla předběžná tržní konzultace k  zadávacímu řízení na zadání veřejné zakázky, s předpokládaným názvem „Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav“ (Veřejná zakázka), kterou pořádala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) spolu s Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI), která celou akci moderovala. Zadavatel se rozhodl představit svůj záměr prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace okruhu potenciálních […]

ARI k diskuzi o zvláštních obchodních podmínkách k bílé knize FIDIC

Zástupci ARI – prezident Tomáš Janeba a Vít Stehlík ze společnosti White & Case – se zúčastnili diskuze se zástupci Ministerstva dopravy ČR, ŘSD a oborových organizací na téma Zvláštní obchodní podmínky k bílé knize FIDIC. ARI prezentovala svůj názor, že současný návrh je nevyhovující a požaduje diskuzi o způsobu práce konzultantů, zadavatelů a investorů podle […]

MD: Obchodní podmínky – dílčí úpravy v souvislosti se zákonem č. 134/2016 Sb. a pilotní ověření ZOP Zelené knihy

Ministerstvo dopravy ČR nás informovalo o tom, že odsouhlasilo, aby ŘSD provedlo mírnou změnu v ZOP červené knihy, která souvisí s pravidly nového zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (změna v článcích 11.2. a 13.1.). Dále bylo odsouhlaseno, aby ŘSD u urgentních veřejných zakázek na opravy a malé investiční akce využilo a pilotně […]

ARI: MD zahájilo diskuzi o zvláštních obchodních podmínkách ŘSD k bílé knize FIDIC

Ministerstvo dopravy (MD) zahájilo konzultaci nad zpracovaným návrhem zvláštních obchodních podmínek (ZOP) ŘSD pro bílou knihu FIDIC. Jedná se celkem o 4 kusy zvláštních obchodních podmínek: 1. Projekční práce 2. Inženýrská činnost 3. Průzkumné práce 4. Technický dozor investora MD připouští, že ve srovnání s předchozími konzultačními procesy k ostatním knihám FIDIC se bude pravděpodobně […]

INTERVIEW S PROF. ANDREW MCNAUGHTONEM O VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍCH

V prosinci 2016 se konala neformální diskuze s profesorem Andrew McNaughtonem, technickým ředitelem High Speed Two Ltd., současným předsedou UIC (International Railway Union) Inter City and High Speed Forum a podpředsedou EU Transport Advisory Group v letech 2006-2013. Cílem ARI je zprostředkovat mezinárodní zkušenosti s plánováním a přípravou vysokorychlostních tratí ve světě. ARI vnímá vysokorychlostní tratě […]