Inženýrskogeologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací

Základní informace

Popis

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR srdečně zve na odborný seminář „Inženýrskogeologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací“. 

Seminář se uskuteční 6. června 2017 od 9:00 do 13:00 hodin v budově Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1), sál č. 206.

Hlavním cílem semináře je představit regionální vymezení rizikových oblastí ve vztahu ke strategickým dopravním stavbám, přístupy a zkušenosti v zahraničí, legislativní rámec, stávající platné normy a předpisy, jak postupovat při realizaci a sledování liniových staveb.

Program:
• Regionální vymezení svahových deformací vs. liniové stavby - Ing. Petr Kycl (Česká geologická služba)
• Přístupy a zkušenosti s přípravou liniových staveb v zahraničí - RNDr. Jan Klimeš, PhD. (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR)
• Hodnocení rizika ze sesuvů pro komunikace - RNDr. Michal Bíl, PhD. (Centrum dopravního výzkumu)
• Inženýrskogeologický průzkum, projektová příprava a realizace liniových staveb - RNDr. Jan Král
• ČSN P 73 1005 (731005) Inženýrskogeologický průzkum - Ing. Jan Novotný, CSc. (Česká geologická služba)
• Právní aspekty svahových deformací - JUDr. Hana Müllerová, PhD., JUDr. Miloslava Hálová (Ústav státu a práva AV ČR)

Po přednáškách na daná témata bude následovat panelová diskuze za účasti předních odborníků z ÚSMH AV ČR v. v. i., ÚSP AV ČR, v. v. i., ČGS a MD ČR.
Účast na semináři je bezplatná.

Prosíme o potvrzení účasti do 2. 6. 2017 na email: irsm@irsm.cas.cz nebo synkovam@irsm.cas.cz.

pozvanka_seminarIG

Datum konání
06/06 2017 09:00 - 06/06 2017 13:00
Místo konání
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
Program

Dokumentace

Prezentace
Není k dispozici
Dokumenty
Není k dispozici

Registrace

Online rezervace nejsou k dispozici pro tuto událost.